Digital plattform telekommunikasjon

Det regionale prosjektet skal etablere en felles digital flate for kommunikasjonsteknologi i Helse Nord. Målet er å få bedre og økt samhandling, kvalitetsheving av pasientbehandling og pasientoppfølging, samt økt kundetilfredshet.

Prosjektets mål er å utarbeide et forslag til hvordan Helse Nord kan gå fra forskjellige lokale løsninger, til én regional løsning med en felles digital arbeidsflate for kommunikasjonsteknologi.
Med en felles digital flate for kommunikasjonsteknologi i Helse Nord vil vi kunne få bedre og økt samhandling, kvalitetsheving av pasientbehandling og pasientoppfølging samt økt kundetilfredshet.

Telefoniløsningene i Helse Nord ivaretar en rekke kritiske funksjoner, og har høye krav til tilgjengelighet. I Helse Nord utføres produksjon og drift av telefonitjenester lokalt ved det enkelte helseforetak. Innovasjon, effektivisering og standardisering på området gjøres i dag ulikt hos de forskjellige lokasjonene i regionen.

Prosjektets mål er å utarbeide et forslag til hvordan Helse Nord kan gå fra forskjellige lokale løsninger, til én regional løsning med en felles digital arbeidsflate for kommunikasjonsteknologi.

Dette vil gjøre Helse Nord i bedre stand til å utvikle kostnadseffektive tjenester som er funksjonseffektive for pasienter, brukere og driftspersonell. Beskrevet funksjonalitet i løsningen for den digitale flaten vil være styrende for valg av teknologi på tvers i regionen, både i nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Fant du det du lette etter?