Helse og IKT smelter sammen

Nytt fra Helse Nord IKT

 • 01.06.2018
  Det er spennende å jobbe her!

  - Vi jobber etter kvalifikasjonsprinsippet, forteller Inge Lykseth, HR-rådgiver og rekrutterer i Helse Nord IKT. Og både nyutdannede og mer erfarne kandidater oppfordres til å søke.

 • 30.05.2018
  Er du vår nye leder?

  Helse Nord IKT har nylig etablert et av de mest moderne datasentre i Norge, basert på teknologi fra VMware. For å drifte og forvalte denne løsningen, har vi etablert en seksjon for skytjenester. Er du den vi søker etter?

 • 28.05.2018
  Norges første helseteknologistudium

  Håpet er å tilfredsstille to behov på én gang: mer fremtidsrettede helsefolk og flere kvinnelige teknologer.

 • 03.05.2018
  Kult å få ta del i et så stort IT-miljø

  - Jeg synes det er veldig lærerikt å være lærling her. Jeg har lært mye, og har enda mer å lære. Og så er det mange trivelige kolleger og et fantastisk miljø, forteller senjaværingen Mathias Johnsen.

 • 26.03.2018
  Heder og ære i seksjon for arbeidsflate

  - Bente Norø har jobbet i Helse Nord IKT i 40 år. Det er fantastisk, like fantastisk som denne dama frå Mo, sier en smilende Siv Strandvold, leder for seksjonen.

 • 06.03.2018
  Blant de første i Norge

  - Det er spesielle krav for oss i helseIT-sektoren, som gjør at det først de siste årene er utviklet et verktøy som er godt nok til vårt bruk, forteller Odd-Arne Olsen, seniorkonsulent i Helse Nord IKT.

 • 20.02.2018
  Kan du førstehjelp?

  I flere puljer nå framover får medarbeidere i Helse Nord IKT mulighet til, å delta på et 3-timers førstehjelpskurs. Deltakerne mener dette burde være obligatorisk i alle bedrifter.

 • 19.02.2018
  Erfaringsutveksling med Helse Midt-Norge IT

  Helse Midt-Norge IT besøkte nylig Helse Nord IKT. Formålet med besøket var å dele erfaringer og planer rundt teknologi på tvers av regionene.

 • 08.02.2018
  Kompetanseutvikling hever nivået

  Abul Haque jobber i datavarehusteamet i Helse Nord IKT, og tok samtidig sin doktorgrad i realfag rett før jul. Det hele startet i 2009.

 • 10.01.2018
  Ny avdelingsleder ansatt

  Sigurd From blir ny avdelingsleder i avdeling for tjenesteproduksjon i Helse Nord IKT, og begynner senest april 2018. Han er i dag senior systemarkitekt i DIPS AS.

 • 02.01.2018
  Takk for innsatsen!

  Rett før jul markerte Helse Nord IKT ikke mindre enn fem 25-års jubilanter.

 • 12.12.2017
  Prosjektet Sentralt kjøremiljø har levert

  Målet med prosjektet er å anskaffe og realisere en modernisert infrastruktur i våre nye datasentre, som grunnlag for nye tjenester og fremtidig utvikling i regionen.

 • 11.12.2017
  Kan sette ut drift til private IKT-leverandører

  Rapporten fra Direktoratet for e-helse, om informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og omsorg, er nå offentliggjort. Helse Nord IKT har, sammen med andre aktører, bidratt i arbeidet, forteller sikkerhetssjef Jan Harald Solberg.

 • 06.12.2017
  Ser fram til å dele erfaringer

  Vår kollega Bjørn-Tore Nikolaisen, prosjektleder for Sentralt kjøremiljø i Helse Nord, skal være speaker på IT Arkitektforum i Oslo den 12. desember 2017.

 • 27.11.2017
  En etterlengtet rolle er på plass

  - Etter mange år ved universitetet i Tromsø, ønsket jeg nye utfordringer. Jeg så utlysningen av stillingen, og synes den var spennende, forteller Helle Jørgensen, nytilsatt i prosjektadministrator i Porteføljekontoret i Helse Nord IKT.

 • 06.11.2017
  Mobilt kontor er i drift

  - Mobilt kontor er nå i bruk av både kliniske og administrative medarbeidere i Helse Nord, forteller Yngve Krogstad i Helse Nord IKT. En av dem er overlege Tom-Vegard Markussen, ved Røntgenavdelingen på UNN i Tromsø.

 • 04.10.2017
  Ny prosjektleder for integrasjon

  Pågående og planlagte prosjekter i Helse Nord, varsler betydelige integrasjonsbehov fremover. For å imøtekomme behovene, videreføres prosjektet. Ny prosjektleder er Arne Magnus Sandvik fra Helse Nord IKT.

 • 20.09.2017
  Bestått fagprøven i Helse Nord IKT

  - De har vært veldig gode lærlinger i sine felt, og mestret alle utfordringer de har møtt på, forteller en smilende Tormod A. Bruvoll, faglig leder for lærlingene i Helse Nord IKT.

 • 04.09.2017
  Hvordan påvirker de nye personvernreglene oss?

  EUs nye personvernforordning trer i kraft i Norge mai 2018, og vil erstatte dagens personvernlovgivning. Bjørn Erik Thon direktør i Datatilsynet ble invitert av Helse Nord IKT, for å gi oss et innblikk.

 • 23.08.2017
  Ny lærling i Tromsø

  Mathias Johnsen (18) er ansatt som lærling ved Helse Nord IKTs hovedkontor i Tromsø. I dag har han sin tredje arbeidsdag hos oss.

 • 21.08.2017
  Mattias ny fagansvarlig for Nettverk

  Mattias Torsfred begynte 14. august i jobben som fagansvarlig for Nettverk i seksjon for basistjenester i Helse Nord IKT.

 • 06.07.2017
  Pasientdata bidrar til forskning

  Helse Nord IKT henter ut data fra kliniske systemer, som gir forskere data med god kvalitet. - Det er kjekt å kunne bidra til studier hvor de forsker på viktig behandling og medisiner, sier Nils Hermann Wiggen i Helse Nord IKT.

 • 03.07.2017
  Holdt kurs i smidig

  Systemutvikler Gisle Mjaatvedt i Helse Nord IKT har holdt et eksternt kurs i smidig utvikling. - Det var gøy, og lærerikt for meg også, sier Gisle.

 • 26.06.2017
  Daniel bestod fagprøven

  Vår lærling Daniel Bogstrand i Bodø har bestått fagprøven i IKT-servicefag. – Det føles veldig bra å være ferdig! sier han.

 • 22.06.2017
  Hva med kulturen, da?

  Alle organisasjoner har en kultur, eller svært ofte, flere kulturer. Det gjelder også min arbeidsplass. Men hva former bedriftskulturen, og kan den endres?

 • 21.06.2017
  Helgelendinger får påminnelse om time på SMS

  Helgelandssykehuset lanserer nå et nytt tilbud til sine pasienter – påminnelse om time ved sykehuset på SMS.

 • 22.05.2017
  Arkitektene i IT

  Hvordan kan innbyggere få se sin journal på internett på en trygg måte? I hvilket IT-system skal man registrere siste dose morfin, slik at det ikke er tvil om hvor man kan sjekke dette?

 • 09.05.2017
  Kontorlokaler i Tromsø

  Helse Nord IKT ønsker nå å motta tilbud på leie av kontorlokaler i Tromsø. Konkurransen er kunngjort på Doffin.

 • 04.05.2017
  Nye fjes i Tjenesteutvikling

  Avdeling for tjenesteutvikling i Helse Nord IKT har fått flere nye medarbeidere i vår.

 • 07.04.2017
  Alle de gule lappene

  Skribler du ned dine gode ideer på gule lapper? Eller putter du smarte forslag i et excelark, for så å glemme hvor du lagret det? Du er ikke alene. Og det finnes hjelp. 

 • 28.03.2017
  Elever på omvisning

  Helse Nord IKT sitt hovedkontor i Tromsø har hatt trivelige elever fra Ishavsbyen videregående skole, avdeling Breivika, på besøk.

 • 16.03.2017
  Eva fikk SABSA-sertifisering

  Sikkerhetsarkitekt Eva Skipenes i Helse Nord IKT er den eneste i Nord-Norge som har fått en SABSA-sertifisering - en sikkerhetsarkitekturmetodikk som tar utgangspunkt i organisasjonens behov.

 • 13.03.2017
  Helse Nord IKT i endring

  Helse Nord IKT består av avdelinger som håndterer både drift, utvikling og brukerstøtte. Avdeling for tjenesteutvikling i Helse Nord IKT, gir råd og gjennomfører utvikling av felles IKT-løsninger for sykehusene i Helse Nord. Nå styrkes avdelingen.

 • 07.03.2017
  Hvordan kommunisere tydelig?

  Kommunikasjon er noe vi alle bruker til nesten enhver tid. Ansikt til ansikt, i epost, videokonferanse og chat, og gjennom våre IT-systemer. Vi bør ha en bevisst strategi for å velge den beste kommunikasjonskanalen basert på situasjonen.

 • 24.02.2017
  - Verdens beste jobb

  Johan Lauritsen (67) blir snart pensjonist. Han møter opp hver dag klokka 6.30 i lokalene til Helse Nord IKT i Bodø og setter på kaffen. Det er med tungt hjerte han tar farvel med det han mener er verdens beste arbeidsplass.

 • 09.02.2017
  Elevbesøk fra Bodin videregående

  Vårt kontor i Bodø fikk nylig besøk av fire elever fra forskerlinja på Bodin videregående skole. En viktig del av undervisninga deres er å dra ut til bedrifter for å se realfag brukt i praksis.

 • 08.02.2017
  Helse Nord IKT i front på digitale pasienttjenester

  Lederen for Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, er meget klar på at det nå er Helse Nord som har seilt opp som foregangsregion, i hvordan vi leverer og jobber med digitale pasienttjenester.

 • 06.02.2017
  Fornøyde med sykehusjournalen på nett

  Pasienter som leser sykehusjournalen sin på nett føler seg tryggere. Det viser ny undersøkelse. Eli Arild mener informasjonen i pasientjournalen hjalp henne til å håndtere sykdommen bedre.

 • 24.01.2017
  Jakten på kontinuerlig forbedring

  Hvordan leverer vi tjenestene våre til kundene i Helse Nord? Hvordan får vi levert på en best mulig måte – med kontinuerlig forbedring?

 • 10.01.2017
  Bedre pasientbehandling med kvalitetsregistre

  Helse Nord IKT lager medisinske kvalitetsregistre for sykehusene. Men hva er egentlig et kvalitetsregister, og hva bruker man det til?

 • 06.01.2017
  Anna Uhlving er vår nye arkivar

  I desember begynte Anna Uhlving i en nyopprettet arkivarstilling i Helse Nord IKT. – Det er spennende å komme inn i en ny jobb i et nytt miljø, sier Uhlving.

 • 15.12.2016
  Mer digitalisering i IKT-service

  Digitaliseringen i samfunnet gjør at også IKT-service i helsesektoren må utvikle sine brukerkanaler. Det startet med brukerstøtte på telefon, men snart kan chatte-robotene være her.

 • 13.12.2016
  Signerte kontrakt for sentralt kjøremiljø

  Etter en anbudsrunde hos Helse Nord var det Core Services som vant konkurransen om å levere sentralt kjøremiljø.

 • 12.12.2016
  Om helse og ikt

  Her kommer det snart en blogg.

 • 11.11.2016
  Jobb smartere - Mobilt kontor

  Målgruppen for tjenesten mobilt kontor, er helse- og administrativt personell, som reiser mye og beveger seg i jobbsammenheng utenfor sykehusene.

 • 03.11.2016
  Fra samhandling til digitalt samarbeid

  Prosjektgruppen har fått tilbakemelding fra helseforetakene på, at navnet Samhandlingsprosjektet gir assosiasjoner ift. kliniske systemer og samhandling med primærhelsetjenesten, jf. Samhandlingsreformen.

 • 10.10.2016
  HR-rådgiver på plass

  Hallvard Rørnes Solborg (46) har startet som HR-rådgiver i Helse Nord IKT.

 • 10.10.2016
  Skygg en kliniker

  Vår jobb i Helse Nord IKT er å understøtte helsarbeiderne og staben rundt dem, slik at de får gjort jobben sin på best mulig måte. For pasientene.

 • 10.10.2016
  Ny medarbeider på applikasjonsdrift

  Markus Grimsøen (25) er tilsatt som konsulent hos Helse Nord IKT. Han skal jobbe med bildediagnostiske tjenester i seksjon for applikasjonsdrift.

 • 29.09.2016
  Ny konsulent i DIPS brukerstøtte

  Rikke Ludvigsen (31) er ansatt som konsulent i DIPS brukerstøtte i Helse Nord IKT.