Helse og IKT smelter sammen

Nytt fra Helse Nord IKT

 • 21.08.2017
  Mattias ny fagansvarlig for Nettverk

  Mattias Torsfred begynte 14. august i jobben som fagansvarlig for Nettverk i seksjon for basistjenester i Helse Nord IKT.

 • 04.08.2017
  Stilling ledig i Applikasjonsdrift

  Hos oss får du jobbe sammen med en svært dyktig gjeng med entusiastiske fagfolk. Vi jobber med løsninger som gir bedre kvalitet og effektivitet i sykehusdrift. Søknadsfrist: 21. august.

 • 17.07.2017
  Er du vår nye Problem Manager?

  Analytisk, reflektert og glad i å lede prosesser knyttet til løsning av tekniske og funksjonelle problemer? Vi søker en drivende dyktig person som vil være med på laget.

 • 10.07.2017
  Ledig stilling i vårt datavarehusteam

  En spennende mulighet i Nord-Norges største IKT-miljø! Vi søker nå folk som vil drifte og videreutvikle landsdelens største og mest avanserte datavarehusmiljø. Søknadsfrist: 21. august.

 • 06.07.2017
  Pasientdata bidrar til forskning

  Helse Nord IKT henter ut data fra kliniske systemer, som gir forskere data med god kvalitet. - Det er kjekt å kunne bidra til studier hvor de forsker på viktig behandling og medisiner, sier Nils Hermann Wiggen i Helse Nord IKT.

 • 05.07.2017
  Jobbe med DIPS og elektronisk kurve?

  Vi skal innføre brukerstøtte for elektronisk pasientjournal DIPS og elektronisk medikasjon og kurve. Vi har derfor behov for minst tre personer i faste stillinger. Bli med på denne spennende nyetableringen i Helse Nord! Søknadsfrist: 15. august.

 • 03.07.2017
  Holdt kurs i smidig

  Systemutvikler Gisle Mjaatvedt i Helse Nord IKT har holdt et eksternt kurs i smidig utvikling. - Det var gøy, og lærerikt for meg også, sier Gisle.

 • 26.06.2017
  Daniel bestod fagprøven

  Vår lærling Daniel Bogstrand i Bodø har bestått fagprøven i IKT-servicefag. – Det føles veldig bra å være ferdig! sier han.

 • 22.06.2017
  Hva med kulturen, da?

  Alle organisasjoner har en kultur, eller svært ofte, flere kulturer. Det gjelder også min arbeidsplass. Men hva former bedriftskulturen, og kan den endres?

 • 21.06.2017
  Helgelendinger får påminnelse om time på SMS

  Helgelandssykehuset lanserer nå et nytt tilbud til sine pasienter – påminnelse om time ved sykehuset på SMS.

 • 26.05.2017
  Bjørn-Tore til VMware 7. juni

  Helse Nord IKTs Bjørn-Tore Nikolaisen er invitert til å bidra på konferansen VMware Solution Summit i Oslo 7. juni.

 • 22.05.2017
  Arkitektene i IT

  Hvordan kan innbyggere få se sin journal på internett på en trygg måte? I hvilket IT-system skal man registrere siste dose morfin, slik at det ikke er tvil om hvor man kan sjekke dette?

 • 09.05.2017
  Kontorlokaler i Tromsø

  Helse Nord IKT ønsker nå å motta tilbud på leie av kontorlokaler i Tromsø. Konkurransen er kunngjort på Doffin.

 • 04.05.2017
  Nye fjes i Tjenesteutvikling

  Avdeling for tjenesteutvikling i Helse Nord IKT har fått flere nye medarbeidere i vår.

 • 07.04.2017
  Alle de gule lappene

  Skribler du ned dine gode ideer på gule lapper? Eller putter du smarte forslag i et excelark, for så å glemme hvor du lagret det? Du er ikke alene. Og det finnes hjelp. 

 • 28.03.2017
  Elever på omvisning

  Helse Nord IKT sitt hovedkontor i Tromsø har hatt trivelige elever fra Ishavsbyen videregående skole, avdeling Breivika, på besøk.

 • 16.03.2017
  Eva fikk SABSA-sertifisering

  Sikkerhetsarkitekt Eva Skipenes i Helse Nord IKT er den eneste i Nord-Norge som har fått en SABSA-sertifisering - en sikkerhetsarkitekturmetodikk som tar utgangspunkt i organisasjonens behov.

 • 13.03.2017
  Helse Nord IKT i endring

  Helse Nord IKT består av avdelinger som håndterer både drift, utvikling og brukerstøtte. Avdeling for tjenesteutvikling i Helse Nord IKT, gir råd og gjennomfører utvikling av felles IKT-løsninger for sykehusene i Helse Nord. Nå styrkes avdelingen.

 • 07.03.2017
  Hvordan kommunisere tydelig?

  Kommunikasjon er noe vi alle bruker til nesten enhver tid. Ansikt til ansikt, i epost, videokonferanse og chat, og gjennom våre IT-systemer. Vi bør ha en bevisst strategi for å velge den beste kommunikasjonskanalen basert på situasjonen.

 • 24.02.2017
  - Verdens beste jobb

  Johan Lauritsen (67) blir snart pensjonist. Han møter opp hver dag klokka 6.30 i lokalene til Helse Nord IKT i Bodø og setter på kaffen. Det er med tungt hjerte han tar farvel med det han mener er verdens beste arbeidsplass.

 • 09.02.2017
  Elevbesøk fra Bodin videregående

  Vårt kontor i Bodø fikk nylig besøk av fire elever fra forskerlinja på Bodin videregående skole. En viktig del av undervisninga deres er å dra ut til bedrifter for å se realfag brukt i praksis.

 • 08.02.2017
  Helse Nord IKT i front på digitale pasienttjenester

  Lederen for Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, er meget klar på at det nå er Helse Nord som har seilt opp som foregangsregion, i hvordan vi leverer og jobber med digitale pasienttjenester.

 • 06.02.2017
  Fornøyde med sykehusjournalen på nett

  Pasienter som leser sykehusjournalen sin på nett føler seg tryggere. Det viser ny undersøkelse. Eli Arild mener informasjonen i pasientjournalen hjalp henne til å håndtere sykdommen bedre.

 • 24.01.2017
  Jakten på kontinuerlig forbedring

  Hvordan leverer vi tjenestene våre til kundene i Helse Nord? Hvordan får vi levert på en best mulig måte – med kontinuerlig forbedring?

 • 10.01.2017
  Bedre pasientbehandling med kvalitetsregistre

  Helse Nord IKT lager medisinske kvalitetsregistre for sykehusene. Men hva er egentlig et kvalitetsregister, og hva bruker man det til?

 • 06.01.2017
  Anna Uhlving er vår nye arkivar

  I desember begynte Anna Uhlving i en nyopprettet arkivarstilling i Helse Nord IKT. – Det er spennende å komme inn i en ny jobb i et nytt miljø, sier Uhlving.

 • 15.12.2016
  Mer digitalisering i IKT-service

  Digitaliseringen i samfunnet gjør at også IKT-service i helsesektoren må utvikle sine brukerkanaler. Det startet med brukerstøtte på telefon, men snart kan chatte-robotene være her.

 • 13.12.2016
  Signerte kontrakt for sentralt kjøremiljø

  Etter en anbudsrunde hos Helse Nord var det Core Services som vant konkurransen om å levere sentralt kjøremiljø.

 • 12.12.2016
  Om helse og ikt

  Her kommer det snart en blogg.

 • 11.11.2016
  Jobb smartere - Mobilt kontor

  Målgruppen for tjenesten mobilt kontor, er helse- og administrativt personell, som reiser mye og beveger seg i jobbsammenheng utenfor sykehusene.

 • 03.11.2016
  Fra samhandling til digitalt samarbeid

  Prosjektgruppen har fått tilbakemelding fra helseforetakene på, at navnet Samhandlingsprosjektet gir assosiasjoner ift. kliniske systemer og samhandling med primærhelsetjenesten, jf. Samhandlingsreformen.

 • 10.10.2016
  HR-rådgiver på plass

  Hallvard Rørnes Solborg (46) har startet som HR-rådgiver i Helse Nord IKT.

 • 10.10.2016
  Skygg en kliniker

  Vår jobb i Helse Nord IKT er å understøtte helsarbeiderne og staben rundt dem, slik at de får gjort jobben sin på best mulig måte. For pasientene.

 • 10.10.2016
  Ny medarbeider på applikasjonsdrift

  Markus Grimsøen (25) er tilsatt som konsulent hos Helse Nord IKT. Han skal jobbe med bildediagnostiske tjenester i seksjon for applikasjonsdrift.

 • 29.09.2016
  Ny konsulent i DIPS brukerstøtte

  Rikke Ludvigsen (31) er ansatt som konsulent i DIPS brukerstøtte i Helse Nord IKT.

 • 19.09.2016
  Deler kunnskap på helse-IT

  Vi blir oppfordret til å etablere samarbeid på tvers av regionene. Som organisasjoner er vi like, og kan derfor gjenbruke noe av Helse Vest IKT sitt arbeide og visa versa, sier prosjektleder i Helse Nord, Kolbjørn Engeseth.

 • 12.09.2016
  Ny produkteier på plass

  Stephan Kristiansen (34) er ansatt som produkteier i integrasjonsteamet, i seksjon for systemutvikling i Helse Nord IKT.

 • 05.09.2016
  Integrasjonsprosjektet i Helse Nord

  Integrasjonstjenester er en samlebetegnelse på systemer som legger til rette for dataflyt mellom systemer, mellom sykehusene i regionen og mellom sykehusene og primærhelsetjenesten.

 • 05.09.2016
  Fokus på brukerne

  I slutten av august arrangerte Samhandlingsprosjektet en arbeidssamling for prosjektgruppen. Arne Magnus Sandvik fra systemutvikling i Helse Nord IKT, var også invitert.

 • 01.09.2016
  Stilling ledig på basistjenester

  Vi styrker vår organisasjon og søker etter personer med seniorkompetanse innenfor infrastruktur.

 • 29.08.2016
  Overtakelse fra Coromatic til Helse Nord

  Overtagelsesmøte ble gjennomført 15. mars 2016, og regionalt datasenter 1 er nå formelt overlevert Helse Nord.

 • 18.08.2016
  Problemløseren i Hammerfest

  Når legen står klar og pasienten venter, skal det ikke stå på datasystemene for å gjennomføre behandling. Det sørger Helse Nord IKTs Dan Sølvfester Andersen for.

 • 15.08.2016
  FAKT-programmet i planfasen

  Vi er nå godt i gang med planlegging av et helhetlig program for modernisering, etablering, migrering og realisering av regionale tjenester, med tilhørende endring i styring, arbeidsprosesser og teknologi i Helse Nord.

 • 15.08.2016
  Plan og delprosjekter godkjent for FAKT-programmet

  Styret i Helse Nord RHF godkjente 26. april FAKT- programmets plan og delprosjekter, for etablering av sentralt kjøremiljø, felles arkitektur, testregime og migreringspakke 1 for regionale datasenter i Helse Nord.

 • 11.08.2016
  Hva er FAKT-programmet

  FAKT er et helhetlig program for modernisering, etablering og realisering av regionale IKT-tjenester, og eies av Helse Nord IKT.

 • 02.08.2016
  Nytt regionalt forvaltningssenter for EPJ

  Sykehusene i Helse Nord har fått én felles elektronisk pasientjournal (EPJ). Det betyr at 15000 journalbrukere nå bruker journalen på samme måte. Det nye regionale forvaltningssenteret for EPJ er under etablering.

 • 14.06.2016
  Nord-Norge tar første skritt mot ”én innbygger, én journal”

  Mandag 6. juni fikk alle leger og sykepleiere ved somatisk spesialisthelse-tjeneste i Nord-Norge tilgang til pasienthistorikk fra samtlige elleve sykehus i regionen. Ordningen behovsprøves for øvrige yrkesgrupper. – I en akuttsituasjon kan...

 • 08.06.2016
  Ny hverdag for Finnmarkssykehuset

  6. juni fikk Finnmarkssykehuset felles pasientjournal. Det innebar en intens jobbehelg for rundt 50 personer, med konvertering, testing og møtevirksomhet.

 • 30.05.2016
  Regional IKT-øvelse

  Helse Nord IKT var 26. mai med på en IKT-øvelse sammen med helseforetakene i Nordland, Troms og Finnmark.