Styret i Helse Nord IKT HF

Helse Nord IKT leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms og Finnmark. Styret skal rette seg etter eiers retningslinjer. Eier er Helse Nord RHF.


 

Styremøtene er åpne for allmennheten. Saksliste og dokumenter med vedlegg legges ut omtrent en uke før møtet.


S​tyremedl​​emmer


Kjersti M​arie Lauritzen, styreleder

Har sittet i styret siden Helse Nord IKT ble etablert som et eget helseforetak 1. januar 2017 og ble oppnevnt som styreleder i 2019. Kjersti Lauritzen har IT-teknologiutdanning fra Universitet i Trondheim, i tillegg til en master fra BI i innovasjon, strategi og ledelse. Hun er i dag spesialrådgiver i Helse Nord RHF. Lauritzen har bakgrunn fra lederroller i flere teknologibedrifter som Siemens, Matiq, Star Information System og Altinn. Hun har styreerfaring fra blant annet GTravel Tvete, Sit Geovarme, Parkbygger og Røverdaling Parkering. Kjersti Lauritzen bor i Trondheim. 


Erik M. Hans​​​​en, nestleder

Han har sittet i styret siden 2020. Erik M. Hansen er utdannet Cand. Scient. Informatikk ved Universitetet i Bergen. Han jobber i dag som direktør for e-helse i Helse Vest RHF. Hansen har styreerfaring fra Nasjonal IKT HF og Felles kommunal journal interim AS, i tillegg til å ha erfaring som leder og medlem av en rekke regionale, inter-regionale og nasjonale programstyrer og styringsgrupper innenfor e-helse og IKT. Han er bosatt i Bergen. 

Hanne Mathilde ​​​Frøyshov, styremedlem

Styremedlem siden 2019. Frøyshov er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, og har spesialistutdanning i indremedisin og geriatri fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. Hun jobber som medisinsk direktør i Helgelandssykehuset. Frøyshov har sittet i styret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Troms legeforening og Overlegeforeningen. Hanne Frøyshov bor i Harstad. 

Trude Slettli, styre​​medlem

Trude Slettli har sittet i styret siden 2019. Hun er utdannet siviløkonom fra Concordia University, og jobber i dag som CFO i Aiit AS. Slettli har erfaring fra en rekke styreverv i blant annet SpareBank 1 Nord-Norge, UiT – Norges arktiske universitet, 2tal AS, flere datterselskaper i Macks Ølbryggeri AS og datterselskaper i Nergård. Hun er bosatt i Tromsø. 


Dag Johansen, st​yremedlem

Dag Johansen har sittet i styret siden 2022.  Han er professor ved Institutt for Informatikk, UiT - Norges Arktiske Universitet og bor i Tromsø. Han forsker på storskala distribuerte system med fokus på sikkerhet, feiltoleranse og effektivitet, og han arbeider tverrfaglig med prosjekter innen medisin, idrettsvitenskap, rettsvitenskap og bærekraftig fiskeriforvaltning.  Johansen har vært involvert i flere oppstartsbedrifter og har vært gjesteprofessor ved Cornell University, USA i fire sabbatsperioder.  Han er medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.


Jan-Magnar Kirk​erud, styremedlem

Han har sittet i styret siden 2019. Jan-Magnar Kirkerud har ingeniørutdanning i elektronikk fra Narvik Ingeniørhøgskole, i tillegg til en MBA i helseledelse fra Nord Universitet. Han jobber som seniorrådgiver i avdeling for Tjenesteutvikling i Helse Nord IKT. Kirkerud har også styreerfaring fra Narvik Boligbyggerlag, og bor i Narvik. 


Silvia​​ Reinholdtsen, ​​styre​​medlem

Styremedlem fra 2023. Hun er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Tromsø, og har en bachelorgrad i organisasjons- og ledelsesfag fra UiT – Norges arktiske universitet. Hun har blant annet jobbet med psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø ved UNN, og vært klinikkleder ved den private helsetjenesten OCH Ortopedi AS​​​. Reinholdtsen jobber som seniorrådgiver i stab i Helse Nord IKT, og har ansvar for kompetanse- og lederutvikling. Hun bor i Tromsø.​


Dan Sølvfester Andersen, styre​​​medlem

Dan Sølvfester Andersen er nyvalgt ansattrepresentant fra 2023, men har også vært vara fra 2021. Han har en 3-årig utdanning fra Høgskolen i Alta med fokus på systemutvikling. Har siden 2014 hatt arbeidssted i Hammerfest, hvor han er seniorkonsulent i avdeling for applikasjonstjenester. Han kom til Helse Nord IKT fra Finnmarkssykehuset, hvor han ble ansatt i 2003. Har tidligere erfaring fra styrearbeid fra blant annet NITO Bedriftsgruppe, Fagforbundet, Coop, Hammerfest Skiklubb og Kvalsund Arctic Runners, i tillegg også fra kommunestyret i Hammerfest samt styret for kultur, omsorg og undervisning i Hammerfest kommune.

AVHOLDTE STYREMØTER MED SAKSDOKUMENTER


 

Styremøte 23.12.2022 - Behandling av sak per eposthttps://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-23122022-behandling-av-sak-per-epostStyremøte 23.12.2022 - Behandling av sak per epost
Styremøte i Helse Nord IKT 15. desember 2022https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-15-desember-2022Styremøte i Helse Nord IKT 15. desember 2022
Styremøte i Helse Nord IKT 03. november 2022https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-03-november-2022Styremøte i Helse Nord IKT 03. november 2022
Styremøte i Helse Nord IKT 29. september 2022https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-29-september-2022Styremøte i Helse Nord IKT 29. september 2022
Styremøte i Helse Nord IKT 25. august 2022https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-25-august-2022Styremøte i Helse Nord IKT 25. august 2022
Styremøte i Helse Nord IKT 31. mai 2022https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-01-juni-2022Styremøte i Helse Nord IKT 31. mai 2022
Styremøte i Helse Nord IKT 04. mai 2022https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-04-mai-2022Styremøte i Helse Nord IKT 04. mai 2022
Styremøte i Helse Nord IKT 17. mars 2022https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-17-februar-2022Styremøte i Helse Nord IKT 17. mars 2022
Styremøte i Helse Nord IKT 3. februar 2022https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-3-februar-2022Styremøte i Helse Nord IKT 3. februar 2022.
Styremøte i Helse Nord IKT 14. desember 2021https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-14-desember-2021Styremøte i Helse Nord IKT 14. desember 2021
Styremøte i Helse Nord IKT HF 3. november 2021https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-3-november-2021Styremøte i Helse Nord IKT HF 3. november 2021
Styremøte i Helse Nord IKT HF 29. september 2021https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-29-september-2021Styremøte i Helse Nord IKT HF 29. september 2021
Styremøte i Helse Nord IKT HF 26. august 2021https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-26082021Styremøte i Helse Nord IKT HF 26. august 2021
Styremøte i Helse Nord IKT HF 02. juni 2021https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-02-juni-2021Styremøte i Helse Nord IKT HF 02. juni 2021
Styremøte i Helse Nord IKT HF 22. april 2021https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-22-april-2021Styremøte i Helse Nord IKT HF 22. april 2021
Styremøte i Helse Nord IKT HF 19. mars 2021https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-19-mars-2021Styremøte i Helse Nord IKT HF 19. mars 2021
Ekstraordinært styremøte i Helse Nord IKT HF 8.mars 2021https://helsenordikt.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-i-helse-nord-ikt-hf-8mars-2021Ekstraordinært styremøte i Helse Nord IKT HF 8.mars 2021
Styremøte i Helse Nord IKT HF 4. februar 2021https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hfStyremøte i Helse Nord IKT HF 4. februar 2021
Styremøte i Helse Nord IKT HF 4. desember 2020https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-4-desember-2020-2020-12-04Styremøte i Helse Nord IKT HF 4. desember 2020
Styremøte i Helse Nord IKT HF 7. oktober 2020https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-7-oktober-2020-2020-10-07Styremøte i Helse Nord IKT HF 7. oktober 2020
Styremøte i Helse Nord IKT HF 4. september 2020https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-4-september-2020-2020-09-04Styremøte i Helse Nord IKT HF 4. september 2020
Styremøte i Helse Nord IKT HF 2. juni 2020https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-2-juni-2020-2020-06-02Styremøte i Helse Nord IKT HF 2. juni 2020
Ekstraordinært styremøte i Helse Nord IKT HF 14. mai 2020https://helsenordikt.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-i-helse-nord-ikt-hf-14-mai-2020-2020-05-14Ekstraordinært styremøte i Helse Nord IKT HF 14. mai 2020
Ekstraordinært styremøte i Helse Nord IKT HF 23. april 2020https://helsenordikt.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-i-helse-nord-ikt-hf-23-april-2020-2020-04-23Ekstraordinært styremøte i Helse Nord IKT HF 23. april 2020
Styremøte i Helse Nord IKT HF 16. mars 2020https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-16-mars-2020-2020-03-16Styremøte i Helse Nord IKT HF 16. mars 2020
Styremøte i Helse Nord IKT HF 6. februar 2020https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-6-februar-2020-2020-02-06Styremøte i Helse Nord IKT HF 6. februar 2020
Styremøte Helse Nord IKT HF 5. desember 2019https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-5-desember-2019-2019-12-05Styremøte Helse Nord IKT HF 5. desember 2019
Styremøte Helse Nord IKT HF 3. oktober 2019https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-3-oktober-2019-2019-10-03Styremøte Helse Nord IKT HF 3. oktober 2019
Styremøte Helse Nord IKT HF 9. september 2019https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-9-september-2019-2019-09-09Styremøte Helse Nord IKT HF 9. september 2019
Styremøte Helse Nord IKT HF 27. mai 2019https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-27-mai-2019-2019-05-27Styremøte Helse Nord IKT HF 27. mai 2019
Styremøte Helse Nord IKT HF 21. mars 2019https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-21-mars-2019-2019-03-21Styremøte Helse Nord IKT HF 21. mars 2019
Styremøte Helse Nord IKT HF 8. februar 2019https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-8-februar-2019-2019-02-08Styremøte Helse Nord IKT HF 8. februar 2019
Ekstraordinært styremøte Helse Nord IKT HF 20. desember 2018https://helsenordikt.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-helse-nord-ikt-hf-20-desember-2018-2018-12-20Ekstraordinært styremøte Helse Nord IKT HF 20. desember 2018
Styremøte Helse Nord IKT 6. desember 2018 2018-12-06https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-6-desember-2018-2018-12-06Styremøte Helse Nord IKT 6. desember 2018 2018-12-06
Styremøte Helse Nord IKT HF 4. oktober 2018https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-4-oktober-2018-2018-10-04Styremøte Helse Nord IKT HF 4. oktober 2018
Styremøte Helse Nord IKT HF 30. august 2018https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-30-august-2018-2018-08-30Styremøte Helse Nord IKT HF 30. august 2018
Styremøte Helse Nord IKT HF 31. mai 2018https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-31-mai-2018-2018-05-31Styremøte Helse Nord IKT HF 31. mai 2018
Styremøte Helse Nord IKT HF 19. mars 2018https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-helse-nord-ikt-hf-19-mars-2018-2018-03-19Styremøte Helse Nord IKT HF 19. mars 2018
Styremøte i Helse Nord IKT HF 8. februar 2018https://helsenordikt.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-ikt-hf-8-februar-2018-2018-02-08Styremøte i Helse Nord IKT HF 8. februar 2018

Fant du det du lette etter?