Organisering

​​​​Helse Nord IKT er Helse Nord sin egen IKT-enhet, og er organisert som en avdeling i Helse Nord Regionale Helseforetak.

Helse Nord består av fire​ helseforetak som gir pasientbehandling i vår region i tillegg til sykehusapotekene. ​

 

​​​Helse Nord RHF

Finnmarkssykehuset

UNN

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset

Klikk her for å se vårt organiasjonskart (PDF)​