Organisering

​​​​Helse Nord IKT er Helse Nords IKT-foretak. Vår organisasjon ble organisert som et helseforetak fra januar 2017. 

Helse Nord består av totalt seks helseforetak - fire sykehus,  Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT.  ​

 

​​​Helse Nord RHF

Finnmarkssykehuset

UNN

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset

Klikk her for å se vårt organiasjonskart (PDF)​