Bilde av Maria Eikebø som er ansatt i Helse Nord IKT

Om oss

Helse Nord IKT leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark. 

 

​Vi er rundt 400 medarbeidere fordelt på 11 arbeidssteder, hvorav Tromsø er hovedkontoret. Helse Nord IKT har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av felles IKT-systemer for alle sykehusene i Helse Nord. Det betyr at vi betjener 18 000 IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka. 

For at helsepersonell skal kunne fokusere på pasientbehandling, er en av hovedoppgavene til Helse Nord IKT å sørge for at sykehusene har de beste IKT-verktøyene. 

Vi skal understøtte helseforetakenes behov for IKT-tjenester både når det gjelder løpende drift, forvaltning, innovasjon og utvikling. 

Vår visjon er helse og IKT smelter sammen, og verdiene i hverdagen er kvalitet, trygghet og respekt.  ​

Organisering

Helse Nord IKT ble etablert som et helseforetak fra 1. januar 2017. Vår eier er Helse Nord RHF.

Helse Nord består av seks helseforetak:

Ledelsen i Helse Nord IKT

Oddbjørn Schei
Administrerende direktør
e-post: oddbjørn.schei@hnikt.no

Tom Robert Elvebu​
Viseadministrerende direktør
e-post: tom.robert.elvebu@hnikt.no

Frank Fredriksen
Stabssjef
e-post: frank.daniel.fredriksen@hnikt.no​ 

Renard Nilsen
Konstituert avdelingsleder Tjenesteutvikling
e-post: renard.nilsen@hnikt.no

Morten Isaksen
Avdelingsleder Kunde og service
e-post: morten.isaksen@hnikt.no

Sigurd From
Avdelingsleder Applikasjonstjenester       
e-post: sigurd.from@hnikt.no

Oddne Rasmussen
Konstituert avdelingsleder Infrastruktur og plattfom                                                                e-post: oddne.rasmussen@hnikt.no​

Les mer om ledelsen

Styret i Helse Nord IKT

Fra 1. januar 2017 ble vi registrert som et eget helseforetak (HF).  

​Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord.

Møtedatoer, saksdokumenter og protokoller finner du her.
Saksdokumentene til hvert styremøte vil bli lagt ut senest en uke før det enkelte møtet. Alle styremøter er i utgangspunktet åpne for offentligheten. Ved behandling av saker som er unntatt offentlighet, vil styremøtet lukkes for offentligheten.

Styret for Helse Nord IKT HF består av følgende personer

  • Kjersti Lauritzen, styreleder
  • Erik M. Hansen, nestleder
  • Dag Johansen, styremedlem
  • Hanne Frøyshov, styremedlem
  • Trude Slettli, styremedlem
  • Jan-Magnar Kirkerud, styremedlem
  • Tone Lise Jacobsen, styremedlem
  • Ragnhild Mellem Arnesen, varamedlem i Oddne Rasmussens permisjon

Organisasjonskart

Organisasjonskart Helse Nord IKT.pdf

For​ media

C​athrine Giæver – Kommunikasjonsansvarlig
e-post: ca​thrine.marie.giaever@hnikt.no
mobil: 976 66 442

Mer for media​

Andre lenker​

Les om vår miljøsatsing​

Helse Nord IKT på sosiale medier

Fant du det du lette etter?