Om oss

Helse Nord IKT leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark. 

 

​Vi er rundt 280 medarbeidere fordelt på 11 arbeidssteder, hvorav Tromsø er hovedkontoret. Helse Nord IKT har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av felles IKT-systemer for alle sykehusene i Helse Nord. Det betyr at vi betjener 18 000 IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka. 

For at helsepersonell skal kunne fokusere på pasientbehandling, er en av hovedoppgavene til Helse Nord IKT å sørge for at sykehusene har de beste IKT-verktøyene. 

Vi skal understøtte helseforetakenes behov for IKT-tjenester både når det gjelder løpende drift, forvaltning, innovasjon og utvikling. 

Vår visjon er helse og IKT smelter sammen, og verdiene i hverdagen er kvalitet, trygghet og respekt.  ​

Organisering

Helse Nord IKT ble etablert som et helseforetak fra 1. januar 2017. Vår eier er Helse Nord RHF.

Helse Nord består av seks helseforetak:

Ledelsen i Helse Nord IKT

Oddbjørn Schei
Administrerende direktør
e-post: oddbjørn.schei@hnikt.no

Tom Robert Elvebu​
Viseadministrerende direktør
e-post: tom.robert.elvebu@hnikt.no

Frank Fredriksen
Administrasjonssjef
e-post: frank.daniel.fredriksen@hnikt.no​ 

Anders Høydalsvik
Avdelingsleder Tjenesteutvikling
e-post: anders.hoydalsvik@hnikt.no

Morten Isaksen
Avdelingsleder  Kunde og service
e-post: morten.isaksen@hnikt.no

Sigurd From
Avdelingsleder Tjenesteproduksjon
e-post: sigurd.from@hnikt.no

Les mer om ledelsen

Styret i Helse Nord IKT

Fra 1. januar 2017 ble vi registrert som et eget helseforetak (HF).  

​Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord.

Møtedatoer, saksdokumenter og protokoller finner du her. 

Saksdokumentene til hvert styremøte vil bli lagt ut senest en uke før det enkelte møtet. Alle styremøter er i utgangspunktet åpne for offentligheten. Ved behandling av saker som er unntatt offentlighet, vil styremøtet lukkes for offentligheten.


Foran fv. Hilde Rolandsen, Kjersti Lauritzen, Kristine Steinsvik, Bjørn Nilsen, Frank Fredriksen (administrasjon), Oddbjørn Schei (administrasjon). Bak fv. Paul Martin Strand, Tor Ingebrigtsen, Anita Toftesund og Morten Reintz (Reintz er begynt i ny jobb, og er ikke lenger i styret).

Styret for Helse Nord IKT HF består av følgende personer

  • Hilde Rolandsen, styreleder (fra HN RHF)
  • Tor Ingebrigtsen, nestleder (fra UNN)
  • Paul Martin Strand, styremedlem (fra Nordlandssykehuset)
  • Bjørn Nilsen, styremedlem (fra HN RHF)
  • Kjersti Lauritzen, styremedlem (fra Sit - Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim)
  • Anita Toftesund, styremedlem (ansattevalgt)
  • Kristine Steinsvik, styremedlem (ansattevalgt)

For​ media

Kari H. Slaattelid - Kommunikasjonsansvarlig
e-post: kari.slaattelid@hnikt.no
Mobil: 480 64 527

Mer for media​

Andre lenker​

Les om vår miljøsatsing​

Helse Nord IKT på sosiale medier

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.