Nyheter fra Helse Nord IKT (Foto: © Colourbox)

Nyheter

Nytt fra Helse Nord IKT

 • Nord-Norges største IT-virksomhet søker gode kandidater
  26.06.2020
  Vi er ute etter gode kandidater

  Hos Nord-Norges største IT-virksomhet er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi. Helse Nord IKT søker gode kandidater innen applikasjonsdrift, systemutvikling, skytjenester, portefølje- og arkitekturstyring, samt innen...

 • 29.04.2020
  Lærling i koronatider

  - Jeg har vært så heldig at jeg har fått jobb videre i Helse Nord IKT, sier Mathias Johnsen (20 år). Han ble ferdig med sin lærlingtid i Helse Nord IKT før koronasituasjonen eskalerte.

 • 06.04.2020
  Høyt tempo i Helse Nord IKT

  - Flere av leveransene til helseforetakene i de store prosjektene våre, er boostet kraftig både i omfang og «time to marked», forteller Øyvind Grønvik i Helse Nord IKT.

 • Koronavirus
  12.03.2020
  Beredskap koronavirus

  Helse Nord IKT er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset.

 • 05.03.2020
  Godt samarbeid med Sykehuspartner

  Helse Nord IKT og Sykehuspartner har begge prosjekter pågående, med mål om å fornye infrastruktur for sine Oracle-baserte løsninger.

 • 04.03.2020
  Hvordan forholder vi oss til koronaviruset i Helse Nord IKT

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at ansatte i helse- og omsorgstjenesten, som har vært i områder med utbredt smitte med koronaviruset covid-19, skal være hjemme fra arbeid i 14 dager fra den dagen de kommer hjem.

 • Morten Bjørkmann
  18.02.2020
  Padler til kontoret

  Ved hjelp av stormfloa, har Morten Bjørkmann padlet kajakk over sundet til og fra jobben i Helse Nord IKT i Tromsø.

 • 03.02.2020
  Deler læringspunkter

  UiT Norges arktiske universitet ble i oktober 2019 utsatt for en sofistikert form for faktura- og betalingsbedrageri. Helse Nord IKT tok nylig initiativ til et møte med UiT, for å få mer kunnskap om hendelsen og lære av den.

 • 27.01.2020
  Nytt IPS-verktøy gir mer tid til pasientrettet arbeid

  Helse Nord IKT utvikler et nytt verktøy, som skal gi IPS-jobbspesialistene i Nord-Norge muligheten til å løsrive seg fra kontorpulten og møte pasientene der de er.

 • 13.01.2020
  Nye IKT-fagsystemer for sykehusapotekene

  Bransjeløsningen FarmaPro skal byttes ut i sykehusapotekene i Nord-Norge. Brukerne får en ny arbeidshverdag, og i utsalgsapotekene blir det lettere å holde oversikt.

 • 07.01.2020
  13 000 pc-er på sykehusene i Nord-Norge oppgraderes

  Helse Nord IKT er i full gang med å oppgradere operativsystemet på alle maskiner fra Windows 7 til Windows 10. Det er en stor operasjon, og vil by på mange fordeler for brukerne.

 • 12.12.2019
  Det er viktig det vi gjør her

  Helse Nord IKT har så langt i år tilsatt 25 nye medarbeidere. Årsaken er økt oppdragsmengde og behov for ny kompetanse.

 • 04.11.2019
  Nytt styre i Helse Nord IKT

  I 2017 ble Helse Nord IKT et eget helseforetak. Og siden den tid har styret, i tillegg til representanter fra Helse Nord, bestått av eksterne styremedlemmer. I det nye styret er både styreleder og nestleder eksterne.

 • 14.10.2019
  En ny milepæl er nådd

  - Med drifts- og overvåkingssenteret kan vi utnytte fordelene med sentraliserte systemer og innføring av datasenter. Nå går vi et steg videre, sier Oddbjørn Schei, adm. direktør i Helse Nord IKT.

 • 10.09.2019
  Læring og forankring

  Arbeidsmøter er en god metodikk når det gjelder læring og forankring, mener engasjerte kursdeltakere fra Helse Nord IKT.

 • Inge Lykseth
  28.08.2019
  Ute etter ny jobb?

  Vi gjennomfører rundt 30-40 ansettelser i året. Flere stillinger er nå ledig innen IKT og administrasjon i Helse Nord IKT. Økt oppdragsmengde er mye av årsaken.

 • 27.08.2019
  Terningskast 5

  Elin Holdahl jobber i hjertet av Helse Nord IKTs nye lokaler i Tromsø, og registrerer at både kolleger og besøkende er imponert over møterommene. Spesielt ventilasjon, design og de tekniske løsningene fremheves.

 • 19.03.2019
  Samarbeid på tvers

  Medarbeidere fra Kundeservice i Sykehuspartner, er i dag på besøk hos Helse Nord IKT. Målet er gjensidig læring og utvikling.

 • 18.03.2019
  Nord-Norges kuleste stilling ledig

  - De siste årene har vi bygget opp en privat skyløsning, kalt sentralt kjøremiljø, i våre datasentre. Sentralt kjøremiljø er vår nye digitale grunnmur for dagens og morgendagens IT-tjenester i i Helse Nord, sier Bjørn-Tore Nikolaisen.

 • 04.03.2019
  Bestått fagprøven

  Trygve har vært en av våre dyktige lærlinger, arbeidet jevnt med oppgaver hver uke og vært aktiv i arbeidsstyrken vår på Universitetssykehuset i Tromsø. 

 • 28.02.2019
  Internt opprykk

  Avdeling for tjenesteutvikling har i ukene etter nyttår gjennomført en intensiv prosess, for å ansette en permanent leder for Portefølje- og arkitekturstyring.

 • Klatring
  15.02.2019
  Ikke bare IKT

  Klatring i vegg er en fysisk og sosial aktivitet, som både gir økt styrke og fleksibilitet. Og det bygger team på tvers av seksjoner og avdelinger i Helse Nord IKT.

 • 13.02.2019
  Utvikler samarbeidet videre

  UiT og Helse Nord IKT har inngått et formelt samarbeid, med mål om å øke den helseteknologiske kompetansen i nord. Dette blir spesielt viktig for UiTs ferske studieretning helseteknologi.

 • 03.12.2018
  Rekrutterer for taktskifte

  I avdeling for tjenesteutvikling i Helse Nord IKT, er oppdraget å løse regionale og nasjonale IKT-behov for felles digitale helseløsninger. Avdelingen avslutter året med å lyse ut en rekke stillinger.

 • 20.11.2018
  Det er spennende å jobbe her!

  - Vi ser at de som søker hos oss kommer fra et bredt spekter, og det er ofte en god kombinasjon av offentlig og privat bakgrunn, forteller HR-sjef i Helse Nord IKT, Philippa Kristiansen.

 • 15.11.2018
  IT-avdelingen, mellom barken og veden

  I løpet av to dager i oktober har det foregått nettverksbygging og kunnskapsdeling blant IT-folk i nord, i regi av IT Service Management Forum (itSMF).

 • 29.10.2018
  Ny seksjonsleder på plass

  - Jeg er glad i å jobbe med folk, og team og prestasjonsgrupper er noe jeg trives med, sier Sture Nyhagen, når vi spør hvorfor han vil jobbe i Helse Nord IKT.

 • 22.10.2018
  Hjertestarterkurs for ansatte

  Helse Nord IKT har anskaffet hjertestarter i Tromsø, hvor vi er rundt 180 ansatte. Og vi tilbyr ansatte i hele organisasjonen, grunnkurs i hjerte-/lungeredning og bruk av hjertestarter (DHLR).

 • 15.10.2018
  Vil du bli med på laget?

  Har du rett kompetanse og vil være med å videreutvikle Nord-Norges største og mest avanserte datavarehusmiljø, drifte IKT-tjenestene våre eller bruke framtidsrettete testmetoder og verktøy for å øke kvaliteten på kritiske IT-systemer?

 • 05.10.2018
  Tar lærlingene på alvor

  Denne uken samlet vi nesten alle lærlingene i Tromsø. Det er masse ny og ung kompetanse, som vi vil dra nytte av i mange år fremover, forteller Tormod A. Bruvoll, faglig leder for lærlingene i Helse Nord IKT.

 • 04.10.2018
  Nasjonal sikkerhetsmåned

  - Ivaretagelse av personvern og informasjonssikkerhet, er grunnleggende forutsetning for at våre kunder, brukere og samfunnet ellers skal ha tillit til de tjenestene Helse Nord KT leverer, sier adm. direktør Oddbjørn Schei.

 • 03.10.2018
  Nye kloke hoder

  Hele 28 nytilsatte medarbeidere så langt i 2018, tilfører Helse Nord IKT viktig kompetanse. Og vi ønsker å sikre en helhetlig mottakelse av hver enkelt, gjennom et eget innføringsprogram.

 • 01.10.2018
  Ny leder for Skytjenester

  Skytjenester etableres som ny seksjon i Helse Nord IKT fra 1. oktober 2018. Sigurd From, avdelingsleder for Tjenesteproduksjon, er svært fornøyd med at leder for seksjonen kommer fra egne rekker i Helse Nord IKT.

 • 18.09.2018
  Ser du helheten?

  Change Management er godt etablert som prosess i Helse Nord IKT. I en verden der digitaliseringsbølgen krever stadig hyppigere endringstakt, ønsker vi å ta prosessarbeidet videre.

 • 11.09.2018
  Hospitering gir brukerforståelse

  Hospitering er et viktig grep for å få bedre innsikt, forstå hvem vi egentlig samhandler med - spesielt for nyansatte i Helse Nord IKT. Som hospitant på et sykehus, får vi kjapt erfare hvilket høyt tempo klinikerne må ha for å rekke over en arbeidsdag.

 • 04.09.2018
  Viktig kompetanse på plass

  På grunn av økt oppdragsmengde og store program og prosjekter gående, har Helse Nord IKT hatt og har flere ledige stillinger utlyst. Kompetente medarbeidere i de aktuelle fagområdene er nå ansatt, og en av dem er Stian Strømmesen.

 • 03.09.2018
  Bakgrunn for visjonen vår

  Visjonen ble til i 2015, i form av en felles prosess som involverte alle ansatte i Helse Nord IKT. Bakgrunnen var og er den teknologiske utviklingen innenfor helse-IKT, som foregår i høyt tempo.

 • 31.08.2018
  Vil du bli Incident Manager?

  Har du IT-bakgrunn og lyst til å bidra i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge? Helse Nord IKT har nå ledig stilling med ansvar for Incident Management (hendelsesstyring). Du må være en ledertype med gjennomføringsevne, og ha sans for action!

 • 03.08.2018
  Stor pågang av nye prosjekter

  Helse Nord IKT leder og gjennomfører mange ulike prosjekter i løpet av et år, og de ledes av Porteføljekontoret. I tillegg er vi bidragsyter på mange ulike områder i øvrige prosjekter i Helse Nord.

 • 02.08.2018
  Tjenesteforvaltning i alle ledd

  - Vi skal å sikre at alle tjenester til enhver tid har en effektiv livssyklusstyring, at tjenestene er stabile og at alle merkantile krav og sikkerhetskrav er oppfylt, forteller Vegard Jørgensen i Helse Nord IKT.

 • 24.07.2018
  Ledelse handler ofte om endring

  Som andre teknologiorganisasjoner, må Helse Nord IKT forholde seg til store endringer nærmest kontinuerlig. Det stiller også større krav til lederne sin evne til endringsledelse.

 • 28.05.2018
  Norges første helseteknologistudium

  Håpet er å tilfredsstille to behov på én gang: mer fremtidsrettede helsefolk og flere kvinnelige teknologer.

 • 03.05.2018
  Kult å få ta del i et så stort IT-miljø

  - Jeg synes det er veldig lærerikt å være lærling her. Jeg har lært mye, og har enda mer å lære. Og så er det mange trivelige kolleger og et fantastisk miljø, forteller senjaværingen Mathias Johnsen.

 • 26.03.2018
  Heder og ære i seksjon for arbeidsflate

  - Bente Norø har jobbet i Helse Nord IKT i 40 år. Det er fantastisk, like fantastisk som denne dama frå Mo, sier en smilende Siv Strandvold, leder for seksjonen.

 • 06.03.2018
  Blant de første i Norge

  - Det er spesielle krav for oss i helseIT-sektoren, som gjør at det først de siste årene er utviklet et verktøy som er godt nok til vårt bruk, forteller Odd-Arne Olsen, seniorkonsulent i Helse Nord IKT.

 • 20.02.2018
  Kan du førstehjelp?

  I flere puljer nå framover får medarbeidere i Helse Nord IKT mulighet til, å delta på et 3-timers førstehjelpskurs. Deltakerne mener dette burde være obligatorisk i alle bedrifter.

 • 19.02.2018
  Erfaringsutveksling med Helse Midt-Norge IT

  Helse Midt-Norge IT besøkte nylig Helse Nord IKT. Formålet med besøket var å dele erfaringer og planer rundt teknologi på tvers av regionene.

 • 08.02.2018
  Kompetanseutvikling hever nivået

  Abul Haque jobber i datavarehusteamet i Helse Nord IKT, og tok samtidig sin doktorgrad i realfag rett før jul. Det hele startet i 2009.

 • 10.01.2018
  Ny avdelingsleder ansatt

  Sigurd From blir ny avdelingsleder i avdeling for tjenesteproduksjon i Helse Nord IKT, og begynner senest april 2018. Han er i dag senior systemarkitekt i DIPS AS.

 • 02.01.2018
  Takk for innsatsen!

  Rett før jul markerte Helse Nord IKT ikke mindre enn fem 25-års jubilanter.

Fant du det du lette etter?