Kontakt oss

Hovedkontoret vårt er i Tromsø

Siva innovasjonssenter Tromsø, Sykehusveien 23, 9019 Tromsø

Her fi​nner du oss

Adresse

Helse Nord IKT, Postboks 6444, 9294 Tromsø
Telefon: (+47) 76 16 64 90 eller Brukerstøtte 07022
Fax: (+47) 76 16 61 00

Administrativ e-post: post@hnikt.no

Fakturaadresse

Helse Nord IKT, Fakturamottak, Postboks 3236, 7439 Trondheim

invoice.3236@kollektor.no
Ved e-faktura skal Helse Nord IKTs bedriftsnummer 918 177 833 benyttes.

Kommunikasjonsansvarlig

Kari H. Slaattelid
e-post: kari.slaattelid@hnikt.no
Mobil: 48 06 45 27

Se mer på f​or media