Styremøte i Helse Nord IKT 29. september 2022

 

Følgende saker/dokumenter er unntatt offentlighet og ikke publisert:

  • Styresak 049-2022 Fullmakter for administrerende direktør Helse Nord IKT HF m/vedlegg
  • Styresak 051-2022 Informasjonssikkerhet, orientering om status
  • Styresak 052-2022 vedlegg 1 - Orientering om status skadevare i ambulanser

Fant du det du lette etter?