Prosjekter

Prosjekter i Helse Nord IKT

Helse Nord IKT leder og gjennomfører mange egne prosjekter og på oppdrag fra andre. I tillegg er vi bidragsyter på mange ulike områder. Prosjektene har ulike krav til kompetanse og kan omfatte både tekniske løsninger og organisasjonsutvikling.

I tillegg inngår ofte også anbudsprosesser og anskaffelser av nye IKT-løsninger på vegne av helseforetakene.

Noen av prosjektene vi har vært med på å realisere har vært store løft som har krevd stor kapasitet og høy IKT-kompetanse. Store og komplekse utviklingsløp krever tett og god samhandling mellom klinikerne på sykehusene og våre folk.  

På denne siden finner du noen av de mange spennende prosjektene. 


Fant du det du lette etter?