Prosjektet er avsluttet

Testregimeprosjektet fase 2

Testregimeprosjektet ble etablert i 2013 og har utviklet et regionalt testrammeverk for IKT-systemer. Testrammeverket utgjør en "oppskrift" som skal følges når systemer innføres og oppgraderes ved sykehusene i helseregionen. Dette bidrar til best mulig kvalitet.

Testseksjonen

Testseksjonen i Helse Nord IKT

 

Helseforetakene i regionen har ikke hatt en entydig strategi for testing i forbindelse med systeminnføringer og -oppgraderinger. Sykehusene i landsdelen har etter hvert fått felles pasientbehandlingssystemer, noe som øker behovet for mer systematisert testing.

På bakgrunn av dette ønsket man å komme frem til én regional standard for hvordan testing i Helse Nord skal utføres.

I testregimeprosjektet fase 2 etableres test som en tjeneste i Helse Nord IKT. Tjenesten skal oppleves som sammenhengende og god for brukerne.

For å møte behovet for testing i regionen skal det designes regionale testmiljø, som kan håndtere testbehovet for både prosjektene og det kliniske miljøet. Det vil si at vi går fra å etablere ett testmiljø per prosjekt/tjeneste, til å tilby testmiljøer som dekker behovet til hele regionen.

Prosjektet har kjøpt inn testledelsesverktøy, som skal bidra til effektivisering og øke kvaliteten på testingen. Vi bruker også ytelsestestverktøy for å bidra til mer stabile tjenester i Helse Nord.

Prosjektleder og kontaktperson for informasjon om prosjektet:
Stian Halvorsen. Telefon: 968 55 054

Fant du det du lette etter?