Regionalt datasenter i Helse Nord

Prosjektet er avsluttet

Formålet med prosjektet er å sikre en IKT-infrastruktur, som ivaretar regionens økende behov for pasient-, arbeids- og informasjonsflyt internt på sykehusene, mellom sykehusene og mellom nivåer på sykehusene. Dette krever en sikker og effektiv datasenterstruktur for regionens sentrale IKT-tjenester.

Fred og EvaFred Lia, fagansvarlig for datasenter, og Eva K. Lyshoel, prosjektleder for Regionalt datasenter i Helse Nord

Prosjektet skal beskrive og etablere datasentre, slik at regionens krav til kvalitet og kapasitet for sentrale IKT-tjenester etterleves. Risikobildet i forbindelse med datasikkerhet skal være akseptabelt, investeringsrammen overholdes og fremtidige totale driftskostnader for regionens datasentre minimeres.

Prosjektet skal levere følgende resultatmål

  • Spesifikasjon av datasentrene slik at de lever opp til regionens krav til kvalitet for sentrale IKT-tjenester
  • Risikovurdering av foreslått løsning
  • Anskaffelse av datasentrene i henhold til Lov om offentlig anskaffelse på den måten som er best økonomisk og funksjonelt fordelaktig for regionen
  • Design av infrastruktur i og rundt datasentrene
  • Anskaffelse og etablering av infrastruktur herunder nødstrøm, kjøling, infrastruktur nettverk, kommunikasjon inkl. linjer og fiberføringer, rack i og rundt datasentrene
  • Overlevering til HN IKT og utarbeidelse av sluttrapport som skal overleveres til styringsgruppen

Overtakelse fra Coromatic til Helse Nord

Fant du det du lette etter?