Regionalt datasenter i Helse Nord

Prosjektet er avsluttet

Formålet med prosjektet er å sikre en IKT-infrastruktur, som ivaretar regionens økende behov for pasient-, arbeids- og informasjonsflyt internt på sykehusene, mellom sykehusene og mellom nivåer på sykehusene. Dette krever en sikker og effektiv datasenterstruktur for regionens sentrale IKT-tjenester.

Fred og EvaFred Lia, fagansvarlig for datasenter, og Eva K. Lyshoel, prosjektleder for Regionalt datasenter i Helse Nord

Prosjektet skal beskrive og etablere datasentre, slik at regionens krav til kvalitet og kapasitet for sentrale IKT-tjenester etterleves. Risikobildet i forbindelse med datasikkerhet skal være akseptabelt, investeringsrammen overholdes og fremtidige totale driftskostnader for regionens datasentre minimeres.

Prosjektet skal levere følgende resultatmål

  • Spesifikasjon av datasentrene slik at de lever opp til regionens krav til kvalitet for sentrale IKT-tjenester
  • Risikovurdering av foreslått løsning
  • Anskaffelse av datasentrene i henhold til Lov om offentlig anskaffelse på den måten som er best økonomisk og funksjonelt fordelaktig for regionen
  • Design av infrastruktur i og rundt datasentrene
  • Anskaffelse og etablering av infrastruktur herunder nødstrøm, kjøling, infrastruktur nettverk, kommunikasjon inkl. linjer og fiberføringer, rack i og rundt datasentrene
  • Overlevering til HN IKT og utarbeidelse av sluttrapport som skal overleveres til styringsgruppen

Overtakelse fra Coromatic til Helse Nord

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.