Migreringsprosjektet

Øyvind Grønvik
Prosjektleder Øyvind Grønvik. Foto Kari H. Slaattelid

Prosjektet nærmer seg nå slutten av den første gjennomføringsfasen kalt Migreringspakke 1.

- Fokuset i denne fasen har vært å etablere basistjenester på den nye plattformen, samt flytting av interne driftsverktøy og administrative applikasjoner, forteller prosjektleder Øyvind Grønvik.  Migreringspakke 1 skal fullføres innen utgangen av juni 2018.

Avvikler gammel infrastruktur

Fra høsten 2018 vil Migreringspakke 2 starte opp. Gjennomføringsfasen vil løpe til våren 2019. Fokuset vil da flyttes til kliniske tjenester og andre tjenesteområder.

- Deretter følger migreringspakke 3 høsten 2019. Og prosjektet vil etter planen avsluttes våren 2020. når migreringspakke 4 er fullført, sier prosjektlederen. 

Den overordnede målsetningen til prosjektet er å flytte så mange som mulig av dagens tjenester i Helse Nord over til sentralt kjøremiljø. Leveransene til prosjektet er som følger:

  1. Gjennomføre migrering (flytting) av applikasjoner og tjenester til ny plattform i sentralt kjøremiljø
  2. Avvikle tilhørende «gammel» infrastruktur for tjenester som flyttes
  3. Kartlegging og kvalitetssikring av merkantile forhold for tjenester som flyttes til sentralt kjøremiljø

Mer informasjon

Kjerneteamet i prosjektet består av interne ressurser fra Helse Nord IKT, samt ressurser fra leverandøren av sentralt kjøremiljø, Core Services.

Prosjektleder og kontaktperson for ytterligere informasjon om prosjektet, er Øyvind Grønvik i Helse Nord IKT.

Fant du det du lette etter?