Jobb smartere - Digitalt samarbeid i planfasen

Prosjektet er avsluttet

Gunn Hilde Rotvold leder prosjektet, som skal levere planer for innføring av digitale samhandlingsverktøy i Helse Nord. Produktområdene er prosjektverktøy, dokumenthåndtering, publiseringsløsninger for intranett og bedriftsinterne sosiale medier. Planfasen har etter planen varighet fram til utgangen av desember 2016.

Gunn Hilde Rotvold

- Planfasen i prosjektet har fått en god start. Vi har engasjert ekstern konsulent, og har bred involvering av medarbeidere fra samtlige helseforetak i Helse Nord, sier prosjektleder Gunn Hilde Rotvold.

Bruk av nåværende lisenstyper

Løsningene skal etableres som en helhetlig samhandlingsplattform. Dette innebærer, at vi tar i bruk Sharepoint-lisenser vi allerede har anskaffet gjennom Microsoftavtalen.

Denne plattformen integrerer også andre produkter som Skype for business og Exchange/Outlook. Prosjektets omfang krever ikke innkjøp av lisenstyper utover det vi allerede har. Dersom helseforetakenes krav til funksjonalitet ikke dekkes av de lisenstypene Helse Nord allerede har anskaffet innenfor Microsoftavtalen, vil prosjektet legge frem oppdatert business case der kostnader og gevinster justeres i henhold til nye funksjonelle krav.

Brukerhistorier synliggjør krav til løsning

I løpet av august etablerer prosjektet arbeidsgrupper for hvert av produktområdene prosjektverktøy, dokumenthåndtering, publiseringsløsninger for intranett og bedriftsinterne sosiale medier. Deltakerne er medarbeidere i Helse Nord, som har interesse av og benytter digitale samhandlingsverktøy innenfor ett av de definerte områdene.

Bidraget fra arbeidsgruppene vil være å utarbeide brukerhistorier, som vil synliggjøre funksjonelle krav til løsningen som skal etableres. Arbeidsgruppene vil ved oppstart få en grundig introduksjon til dette arbeidet.

- Prosjektet etablerer i tillegg en egen teknisk arbeidsgruppe, som har særlig fokus på teknisk etablering av selve Sharepoint-plattformen, forteller prosjektlederen. I dette arbeidet vil sky-alternativet bli belyst opp mot både juridiske, tekniske, økonomiske og politiske forhold.

Jobb smartere

Det er behov for bedre kommunikasjons- og samhandlingsløsninger i Helse Nord.

Dette er bakgrunnen til etableringen av Jobb smartere prosjektene som i dag består av:

  • Lyd/bilde - gjennomføringsfasen
  • Digitalt samarbeid - konseptfasen
  • Mobilt kontor - planfasen

Prosjektene vil samlet bidra til å dekke inn et behov for smidigere og mer tilpassede løsninger for klinisk og administrativ side.

Målet er å legge til rette for effektivisering gjennom å ”jobbe smartere”,  redusere antall reiser, ha mindre plunder og heft, og standardisere løsning for tilgang til programvare både på arbeidsstedet,  på vakt, på hjemmekontor og på reise.

Fokus på brukerne

Endrer prosjektnavn

Fant du det du lette etter?