Helse Nord IKT i front på digitale pasienttjenester

Utviklingsteamet på integrasjon anerkjennes nasjonalt

Leder for Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, er meget klar på at det nå er Helse Nord som har seilt opp som foregangsregion, i hvordan vi leverer og jobber med digitale pasienttjenester.  Vi oppfattes som profesjonelle, imøtekommende og helhetstenkende.

Utviklingsteamet
Utviklingsteamet fv. Bo Søndergaard Olesen, Kjell Helge Strøm, Ståle Walseth, Harald Sømnes Hanssen, Stephan Kristiansen, Jon-Vidar Schneider og Arne-Henrik Tøndersen. Alle foto Kari H. Slaattelid.

I et styremøtet i Nasjonal IKT i oktober 2016 fremhevet lederen for Direktoratet for e-helse, spesifikt måten Helse Nord IKT jobber med integrasjonsleveransene. Det vi utvikler er lett å gjenbruke nasjonalt for andre. Erfaringene har hun visstnok også formidlet til helseministeren.

Anerkjennelsen gjelder spesielt utviklingsteamet i Integrasjonsprosjektet i Helse Nord.

Tøff oppstart

Integrasjonsprosjektet er bemannet med dyktige fagressurser fra flere seksjoner i Helse Nord IKT, og er organisert i tre team: Arkitekter, utviklere og plattform/drift.

- Det var ingen løsninger på dette fra før. Dette er viktige oppdrag, utfordrende å utvikle og givendes, sier Kjell Helge Strøm, integrasjonsutvikler i Helse Nord IKT. Han uttrykker samtidig at dette er den beste arbeidsplassen han har vært på, takket være teamet.

- Det ene er det tekniske, men det personlige er også viktig for å fungere i lag, utdyper han. Og vi jobber tett. 

Utviklingsteamet som er sitert
Fra venstre Kjell Helge Strøm, Jon-Vidar Schneider, Ståle Walseth og Stephan Kristiansen.

Samarbeider nasjonalt

- Vi var spredd i ulike lokaler og startet på null. Samtidig hadde vi et høyt press på å levere integrasjon til Radiologiprosjektet i Helse Nord. Det var et press som gjorde at vi måtte levere, forteller Jon-Vidar Schneider, integrasjonsutvikler og fagansvarlig for .NET i Helse Nord IKT.  

Etterhvert ble det tid til kurs, i tillegg til å hente nyttig kunnskap fra kolleger i Sykeshuspartner. En utvikler fra Sykehuspartner ble leid inn i 2-3 måneder i oppstarten.

- Og vi leverte, og det løftet oss og ga selvtillit, smiler han. Alle har jo hørt om den nye regionale røntgenløsningen – og integrasjonene er det vi som har laget. Vi er med på å forenkle hverdagen til de som jobber på sykehusene.

Han er stolt. Og med rette.

Don’t Change a Winning Team

Det tar tid å bygge et så kompetent team. Utviklingsteamet er bygd opp over to-tre år rundt Integrasjonsprosjektet, hvor de i en periode nærmeste «bodde i lag». Det ble en teambygging i selve prosessen, alle dro i samme retning.

Kolbjørn Engeseth
Prosjektleder Kolbjørn Engeseth

- Jeg har latt meg imponere av å se hvordan utviklingsteamet og plattformteamet, har klart å bygge kompetanse og samtidig levere integrasjoner til rett tid og kvalitet til kritiske løp i Helse Nord, sier prosjektleder Kolbjørn Engeseth.

Han forteller at Integrasjonsprosjektet skal være ferdig i utgangen av juni 2017, og utviklingsteamet jobber nå med utvikle flere regionale fellestjenester, integrasjoner for Elektronisk Kurve-prosjektet i Helse Nord, og skal fullføre dokumentasjon og Utviklingshåndbok.

Teamet ser helheten i det de jobber med.

Sikrer kunnskapsspredning

- Vi er jo tradisjonelt mest fokusert på utvikling av løsninger. Men det er også viktig med god overlevering til drift, mener Ståle Walseth, integrasjonsutvikler i Helse Nord IKT. Et godt og oppdatert oppslagsverk, gjør det enklere å få satt i gang en ny utvikler og følge opp med fiksing, vedlikehold og videreutvikling.

- Det vi gjør i dette prosjektet skal ikke kun sitte i hodet på dyktige enkeltindivider, avslutter produkteier av integrasjon, Stephan Kristiansen.

Fant du det du lette etter?