Sentralt kjøremiljø

Prosjektet er avsluttet

Prosjektet er en del av FAKT-programmet, og skal etablere en modernisert infrastruktur for Helse Nord. Dette som grunnlag for nye regionale tjenester og fremtidig utvikling innen IKT. Målet er å standardisere, harmonisere og konsolidere.

BTN
Bjørn-Tore Nikolaisen, prosjektleder for Sentralt kjøremiljø

Oppsummert har prosjektet tre hovedleveranser:

  1. Anskaffelse og etablering av regionale infrastrukturtjenester

  2. Anskaffelse og etablering av nødvendige regionale plattformtjenester

  3. Prosjektet er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre overlevering av tjenester som etableres til Helse Nord IKT

Prosjektet har gjennomført leverandørkonferanse for å informere potensielle tilbydere om prosjektet. Arbeidet med etablering av kravspesifikasjoner og pre-kvalifisering er gjennomført.

FAKT-programmet har nå kvalifisert leverandører og utarbeidet konkurransegrunnlag, for anskaffelse av sentralt kjøremiljø.

Konkurransegrunnlaget ble sendt til de kvalifiserte leverandørene den 12. august, og tilbudsfristen er 26. september. Iht. lov om anskaffelser, skal Helse Nord IKT  likebehandle alle leverandørene. Det er derfor besluttet at all kommunikasjon i anbudsprosessen, skal foregå via Mercell-portalen.

Prosjektleder og kontaktperson for informasjon om prosjektet er Bjørn-Tore Nikolaisen.

Fant du det du lette etter?