Prosjektet er avsluttet

Migreringsklargjøring

Prosjektet er en del av FAKT-programmet, og jobber med kartlegging av eksisterende løsninger og utstyr. Arbeidet dokumenteres i en "siterapport". 

Tomas Solstad
Tomas Solstad, prosjektleder for Migreringsklargjøring

 

Prosjektet har utarbeidet en migreringsstrategi (strategi for å flytte fra et system til et annet). Den beskriver den overordnede migreringsstrategien for FAKT-programmet​, og gir støtte til hvordan analyse og prioritering av tjenester/applikasjoner gjennomføres.​

Prosjektet​ har fire hovedleveranser:

  1. Kartlegge dagens applikasjoner, tjenester, klienter og lokal nettverksinfrastruktur med tilhørende informasjon om hvordan disse blir benyttet og i hvilket omfang

  2. Utarbeide migreringsstrategi, det vil si definere hvordan migreringspakkene skal settes sammen

  3. Organisere og utarbeide forslag til prioritet av migreringspakker

  4. Utarbeide migreringsprosess (inkludert støtteverktøy og malverk). Det vil si definere hvordan migreringspakkene skal gjennomføres

Prosjektleder og kontaktperson for informasjon om prosjektet er Tomas Solstad.

Fant du det du lette etter?