Kvalitetsprosjektet

Prosjektet er avsluttet

Kvalitetsprosjektet er en del av FAKT-programmet, og ansvarlig for å utvikle og etablere FAKT-programmets test- og kvalitetsstrategi.

Rune Ulvnes

Rune Ulvnes, prosjektleder for Kvalitetsprosjektet

Kvalitetsfunksjonen skal sikre at FAKT-programmet​ når sine mål og at tjenestene som overleveres fra programmet har høy kvalitet.

Kvalitetsprosjektet er ansvarlig for å utvikle og etablere programmets test- og kvalitetsstrategi. Videre vil det være ansvarlig for å etablere følgende tjenester for bruk av programmets ledelse:

  • Kvalitetsrådgivning med ekspertise innen verdistrømsanalyser, A3 problemanalyse, rådgivning innen kvalitetsledelse og prosessrådgivning
  • Kvalitetsrevisjoner, hvor vi evaluerer gjennomføring og leveranser opp mot opprinnelige planer, linjeorganisasjonens mottaksapparat, ledelse og strategi
  • Avvikstjeneste, hvor vi evaluerer uønskede hendelser for å finne forbedringspunkter

Sentralt i kvalitetsprosjektets arbeid, ligger prinsippene for kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring som skissert i Regional Kvalitetsstrategi. Prosjektet har allerede utarbeidet tilpassede prinsipper for FAKT-programmet.

Sentrale emner er Application Lifecycle Management (ALM) prosesser, tydelige avtaler med kunder og leverandører, dokumenterte tjenestebeskrivelser, og robuste, fleksible og kostnadseffektive leveranser.

Kvalitetsprosjektet baser​er seg på  Helse Nord sitt testregime, og har god dialog med prosjekt «regionalt testregime – fase 2». Inger-Anne Henriksen fra Helse Nord IKT, bidrar inn i prosjektet med testfaglig kompetanse. Linda Marie Tollefsen bidrar på kvalitetsarbeidet med revisjoner.

Prosjektleder og kontaktperson for informasjon om prosjektet er Rune Ulvnes.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.