Kvalitetsprosjektet

Prosjektet er avsluttet

Kvalitetsprosjektet er en del av FAKT-programmet, og ansvarlig for å utvikle og etablere FAKT-programmets test- og kvalitetsstrategi.

Rune Ulvnes

Rune Ulvnes, prosjektleder for Kvalitetsprosjektet

Kvalitetsfunksjonen skal sikre at FAKT-programmet​ når sine mål og at tjenestene som overleveres fra programmet har høy kvalitet.

Kvalitetsprosjektet er ansvarlig for å utvikle og etablere programmets test- og kvalitetsstrategi. Videre vil det være ansvarlig for å etablere følgende tjenester for bruk av programmets ledelse:

  • Kvalitetsrådgivning med ekspertise innen verdistrømsanalyser, A3 problemanalyse, rådgivning innen kvalitetsledelse og prosessrådgivning
  • Kvalitetsrevisjoner, hvor vi evaluerer gjennomføring og leveranser opp mot opprinnelige planer, linjeorganisasjonens mottaksapparat, ledelse og strategi
  • Avvikstjeneste, hvor vi evaluerer uønskede hendelser for å finne forbedringspunkter

Sentralt i kvalitetsprosjektets arbeid, ligger prinsippene for kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring som skissert i Regional Kvalitetsstrategi. Prosjektet har allerede utarbeidet tilpassede prinsipper for FAKT-programmet.

Sentrale emner er Application Lifecycle Management (ALM) prosesser, tydelige avtaler med kunder og leverandører, dokumenterte tjenestebeskrivelser, og robuste, fleksible og kostnadseffektive leveranser.

Kvalitetsprosjektet baser​er seg på  Helse Nord sitt testregime, og har god dialog med prosjekt «regionalt testregime – fase 2». Inger-Anne Henriksen fra Helse Nord IKT, bidrar inn i prosjektet med testfaglig kompetanse. Linda Marie Tollefsen bidrar på kvalitetsarbeidet med revisjoner.

Prosjektleder og kontaktperson for informasjon om prosjektet er Rune Ulvnes.

Fant du det du lette etter?