Arkitekturprosjektet

Prosjektet er avsluttet

For å etablere gode og fremtidsrettede IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten, er det viktig med en helhetlig tilnærming ved anskaffelser, etablering og endring av systemer.

Nils Hembre
Nils Hembre, prosjektleder i Arkitekturprosjektet

Arkitekturprosjektet er en del av FAKT-programmet. Arkitekturfunksjonen skal bidra til en helhetlig tilnærming, samt sikre at IKT-relaterte initiativ og løsninger er i tråd med Helse Nords mål og strategier.

Prosjektets hovedmål:

  1. Videreutvikle arkitekturpraksisen i Helse Nord
  2. Understøtte FAKT-programmet​ med nødvendige arkitekturleveranser


Prosjektet tar utgangspunkt i påbegynt arbeid og veikart. Dette inkluderer arbeid som er gjennomført som del av FIKS-programmet. Videre samarbeider prosjektet tett med andre helseregioner, for å dra nytte av erfaringer og sikre gjenbruk.

Det pågår et godt arbeid nasjonalt innen virksomhetsarkitektur for helsesektoren. Dette skjer blant annet i Nasjonal IKT, Direktoratet for e-helse og i Helsedirektoratet. Arkitekturprosjektet skal i størst mulig grad følge nasjonale retningslinjer og tiltak.

Prosjektet jobber med å etablere målbilder, for å sikre at nødvendige krav og føringer tas hensyn til ved anskaffelse og etablering av infrastruktur og plattformtjenester i regionalt datasenter. Det skjer i tett samarbeid med prosjekt Sentralt kjøremiljø og fagmiljøene.​

Prosjektleder og kontaktperson for informasjon om prosjektet er Nils Hembre. 

Fant du det du lette etter?