Arkitekturprosjektet

Prosjektet er avsluttet

For å etablere gode og fremtidsrettede IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten, er det viktig med en helhetlig tilnærming ved anskaffelser, etablering og endring av systemer.

Nils Hembre
Nils Hembre, prosjektleder i Arkitekturprosjektet

Arkitekturprosjektet er en del av FAKT-programmet. Arkitekturfunksjonen skal bidra til en helhetlig tilnærming, samt sikre at IKT-relaterte initiativ og løsninger er i tråd med Helse Nords mål og strategier.

Prosjektets hovedmål:

  1. Videreutvikle arkitekturpraksisen i Helse Nord
  2. Understøtte FAKT-programmet​ med nødvendige arkitekturleveranser


Prosjektet tar utgangspunkt i påbegynt arbeid og veikart. Dette inkluderer arbeid som er gjennomført som del av FIKS-programmet. Videre samarbeider prosjektet tett med andre helseregioner, for å dra nytte av erfaringer og sikre gjenbruk.

Det pågår et godt arbeid nasjonalt innen virksomhetsarkitektur for helsesektoren. Dette skjer blant annet i Nasjonal IKT, Direktoratet for e-helse og i Helsedirektoratet. Arkitekturprosjektet skal i størst mulig grad følge nasjonale retningslinjer og tiltak.

Prosjektet jobber med å etablere målbilder, for å sikre at nødvendige krav og føringer tas hensyn til ved anskaffelse og etablering av infrastruktur og plattformtjenester i regionalt datasenter. Det skjer i tett samarbeid med prosjekt Sentralt kjøremiljø og fagmiljøene.​

Prosjektleder og kontaktperson for informasjon om prosjektet er Nils Hembre. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.