Hva er FAKT-programmet

Prorgrammet er avsluttet

FAKT er et helhetlig program for modernisering, etablering og realisering av regionale IKT-tjenester i Helse Nord, og eies av Helse Nord IKT. Programmet bidrar med å koordinere aktivitetene for å regionalisere felles løsninger, ta frem egnet arkitektur, teknologi og prosesser, slik at målene i Helse Nords strategi nås.

FAKT-logo
FAKT står for felles arkitektur, konsolidering og teknologi. Målet er å bidra til økt effektivitet, få bedre kvalitet og samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, og forenkle etableringen av regionale fellesløsninger i Helse Nord.

Planleggings- og etableringsfasen er estimert til rundt 150 millioner kroner, og ble vedtatt 30. september 2015 i styret i Helse Nord RHF for perioden 2016-2018.

Prosjektene i programmet

Arkitekturprosjektet

Sentralt kjøremiljø

Migreringsklargjøring

Kvalitetsprosjektet

For mer informasjon

Nyheter fra programmet

Plan og delprosjekter godkjent 27. april 2016

Godt igang med planfasen

Videosnutt om FAKT-programmet

Fant du det du lette etter?