Framtidig arbeidsflate

I konseptfasen skal prosjektet utrede og foreslå tiltak, for kvalitetsforbedring av desktoptjenesten i Helse Nord.

Helseforetakenes behov og forventninger til framtidens IKT-løsninger på området, er sentralt for prosjektet, og vil bidra til at Helse Nord IKT også i framtida kan levere gode løsninger til helseforetakene i Helse Nord.

Desktoptjenesten - den digitale arbeidsflaten - omfatter alle systemer som leveres på datamaskiner til ansatte i Helse Nord, uavhengig av rolle og funksjon.

Helse Nord IKT leverer bistand, drift og forvaltning av systemer som inngår i desktoptjenesten, inkludert lokal støtte og feilretting på datamaskiner og lokal beredskap på alle sykehus.

God kvalitet på dagens og framtidens helsetjenester, er avhengig av gode og relevante teknologiske løsninger. For Helse Nord IKT stiller dette krav til relevante, stabile og fleksible tjenester, i tråd med endrede behov hos helseforetakene og endrede teknologiske muligheter og forutsetninger.

- Prosjektet skal bidra til å videreutvikle dagens desktop-plattform med nyere teknologi, flere funksjoner, høyere grad av sikkerhet, mer automatisering og bedre brukervennlighet, forteller prosjektleder Wiggo Finnset fra Helse Nord IKT.

Videre vil vi se på hvordan vi kan håndtere nye kunder på en effektiv og fleksibel måte, og drifte nye tjenester for helt nye kunder best mulig, sier han.

Fant du det du lette etter?