Organisasjonen er nyopprettet, og har store krav til sikkerhet og funksjonalitet. For Helse Nord IKT som profesjonell aktør innen IT-drift og support, innebærer derfor dette prosjektet et krav om å strekke seg ytterligere innen kompetanse- og tjenesteutvikling.

Målene i prosjektet er at driftstjenesten skal dekke Sykehusinnkjøp sine behov for moderne og framtidsrettede IKT-løsninger, samtidig som tjenesten skal basere seg på Helse Nord IKTs kompetanse og fortrinn.

Prosjektet ledes av Kolbjørn Engeseth i Helse Nord IKT.