Styret

Helse Nord IKT leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms og Finnmark. Styret skal rette seg etter eiers retningslinjer. Eier er Helse Nord RHF. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styret i Helse Nord IKT HF, består av følgende medlemmer

  • Hilde Rolandsen, styreleder
  • Kjersti Lauritzen, nestleder
  • Paul Martin Strand, styremedlem
  • Anita Schumacher, styremedlem
  • Bjørn Nilsen, styremedlem
  • Jan-Magnar Kirkerud, styremedlem
  • Oddne Rasmussen, styremedlem
  • Tone Lise Jacobsen, styremedlem
Fant du det du lette etter?