Vil du bli Incident Manager?

Har du IT-bakgrunn og lyst til å bidra i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge? Helse Nord IKT har nå ledig stilling med ansvar for Incident Management (hendelsesstyring). Du må være en ledertype med gjennomføringsevne, og ha sans for action!

- Har du de kvalifikasjonene vi er ute etter og har lyst til å dra oss et knepp videre, ser vi gjerne at du søker, sier Arild O. Berglund (f.v.), Anita Toftesund og Ragnhild M. Arnesen.

- Vi er på jakt etter en person som kan prioritere og forstå hva som er viktigst for IT-brukerne i Helse Nord. Du må evne å se hvilke ressurser som trengs for å rette feil kjapt, og være god på å samarbeide og kommunisere med sykehusene, teknologene, linjelederne, de øvrige prosesslederne og underleverandørene, sier Arild Berglund, leder for seksjon for brukerstøtte.

Stillingen gir deg mulighet til å bruke den IT-kompetansen du har, samtidig som du leder en viktig prosess i et tverrfaglig og høykompetent IKT-miljø.

Samarbeider nasjonalt

- Vi har jobbet med ITIL-prosesser siden 2009. Den som får jobben som Incident Manager, får derfor erfarne kolleger å sparre med, forteller seniorrådgiver og leder for Prosesstyret i Helse Nord IKT, Anita Toftesund.

Organisasjonen vår har høy modenhet på IT-driftsprosesser, og har utstrakt samarbeid med de andre helseregionene i Norge. Vi deltar og bidrar som foredragsholdere på konferanser og i fagnettverk, fortsetter hun.

Hva gjør en Incident Manager?

En viktig del av jobben til Incident Manager, er å jobbe analytisk for å finne smartere måter å jobbe på. Incident Manager sørger for at alle feilmeldinger og sikkerhetsvarsler får riktig prioritet, og at organisasjonen settes i stand til å rette feilene så raskt som mulig.

- Prosesstyret er fagkollegiet til vår nye Incident Manager, og har den løpende forvaltningen av prosess- og verktøyarkitekturen, supplerer Ragnhild M. Arnesen, Configuration Manager i Helse Nord IKT. Praktisk gjennomføring og ledelse av den enkelte prosess, legges til oss som prosessansvarlige.

Hverdagen til Incident Manager er actionfylt! Vi som jobber som prosessledere lærer i tillegg opp de vi kommuniserer med internt, og har som mål å utvikle prosessen strategisk, poengterer hun.

- Har du erfaring innen teknologi og er interessert i å gå inn i en samarbeidende og ledende rolle, er du svært aktuell, sier Arild O. Berglund.

God støtte i fagkollegiet

- Vår fokus er å levere gode tjenester til sluttbrukerne på sykehusene, presiserer Anita Toftesund, som sammen med kollegene ønsker å fremheve det gode arbeidsfellesskapet;

Vi jobber sammen for å gjøre hverandre gode, og har et hyggelig miljø. Daglig jobber vi på lag med store deler av organisasjonen, og får hjelp og støtte i kollegiet i egen fagutvikling.

- Har du de kvalifikasjonene vi er ute etter og har lyst til å dra oss et knepp videre, ser vi gjerne at du søker, istemmer alle tre.

Stillingsutlysning Incident Manager. Søknadsfrist 16.09.18

Ledige stillinger i Helse Nord IKT