Viktig kompetanse på plass

På grunn av økt oppdragsmengde og store program og prosjekter gående, har Helse Nord IKT hatt og har flere ledige stillinger utlyst. Kompetente medarbeidere i de aktuelle fagområdene er nå ansatt, og en av dem er Stian Strømmesen.

- Stian vil jobbe med oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet, spesielt i Tjenesteproduksjon, forteller Sigurd From (t.h.), leder for avdelingen.

​Stian Strømmesen begynte i dag som rådgiver i Tjenesteproduksjon, stab. Han kommer fra Atea, og har 10 års erfaring fra konsulentbransjen innenfor fagområdene sikkerhet, nettverk og Skype4b.

Som konsulent har han tidligere også vært innleid i Helse Nord IKT.

Stor fokus på informasjonssikkerhet

Den siste tiden har Stian Strømmesen blant annet jobbet med rådgivning innenfor ny personvernforordning (GDPR).

- Stian vil jobbe med oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet, spesielt i Tjenesteproduksjon, forteller Sigurd From, leder for avdelingen. 

Han er veldig fornøyd med å få en så kompetent medarbeider til Helse Nord IKT.

Ledige stillinger i Helse Nord IKT