Utvikler samarbeidet videre

UiT og Helse Nord IKT har inngått et formelt samarbeid, med mål om å øke den helseteknologiske kompetansen i nord. Dette blir spesielt viktig for UiTs ferske studieretning helseteknologi.

Rektor Anne Husebekk ved UiT og administrerende direktør ved Helse Nord IKT Oddbjørn Schei, har inngått en samarbeidsavtale mellom de to organisasjonene. Alle foto: Julie Strømsvold

Målet med avtalen er å bidra til innovasjon og kunnskaps-utveksling, gjennom blant annet samarbeid om undervisning i ulike studieprogrammer ved UiT Norges arktiske universitet.

Framtidens teknologer

Helse Nord IKT leverer teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark, og har ansvaret for sentral drift, forvaltning og utvikling av felles IKT-systemer i Helse Nord.

- For å kunne imøtekomme framtidens krav til IKT-løsninger i helsesektoren, er vi avhengige av høyt kvalifiserte medarbeidere, poengterer Oddbjørn Schei, adm. direktør i Helse Nord IKT.

Vi ser derfor fram til et tett samarbeid med UiT, for å bidra til at helseteknologiutdanningen blir relevant og møter kravene våre til framtidens teknologer, sier han.

Inkluderer hele universitetet

Helse Nord IKT og studieretningen helseteknologi har allerede hatt et lengre uoffisielt samarbeid. Nå har partene signert en overordnet samarbeidsavtale for hele universitetet, som gir rammer for samarbeidet.

- Avtalen er spesielt relevant for UiTs nye studieretning, helseteknologi, som tok imot sine første studenter høsten 2018, forteller Anders Andersen, professor ved institutt for informatikk.

Ikke bare har Helse Nord IKT et behov for den kompetansen vi ønsker å utdanne, men de kan også bidra til at studiet blir bedre. De kan gi studentene våre konkrete problemstillinger, og vi kan samarbeide om prosjektoppgaver og masteroppgaver, forklarer han.

Signering

- Vi ser fram til samarbeidet og videre utvikling av helseteknologistudiet, avslutter Anne Husebekk. Her signeres avtalen.