Tjenesteforvaltning i alle ledd

- Vi skal sikre at alle tjenester til enhver tid har en effektiv livssyklusstyring, at tjenestene er stabile og at alle merkantile krav og sikkerhetskrav er oppfylt, forteller Vegard Jørgensen i Helse Nord IKT.

Vegard Jørgensen sier at Tjenestestyret, sammen med de ITIL-baserte prosesseierne og drift i Helse Nord IKT, også bidrar til enda bedre kvalitetssikring av overlevering fra prosjekter til daglig drift.

Han er Service Portfolio Manager med ansvar for porteføljeprosessen en av flere ITIL-prosesser (Information Technology Infrastructure Library) i Helse Nord IKT  og leder for Tjenestestyret.

- Blant annet setter Tjenestestyret klare rammer for hvilke IKT-produkter i Helse Nord, som er godkjente til enhver tid, sier Vegard Jørgensen. Og forteller videre at de jobber godt med livssyklusstyring, og å få en totaloversikt over tjenesteporteføljen.

Mål om god tjenesteforvaltning

- Vi har fokus på tjenesteforvaltning i alle ledd. Det er en krevende oppgave, som innebærer mer enn ren drift av infrastruktur, poengterer han.

Det betyr god forvaltning av leverandører, risiko- og sårbarhetsanalyser av tjenester, sårbarhetsscan, avtaleforvaltning, livssyklusstyring, tjenesteovervåking, tjenestemodellering, rapportering, gode rutiner for bestilling av nye tjenester, og mye mer.

- Samtlige av punktene er omfattende, men er en grei oversikt over hva tjenesteforvaltning innebærer, sier lederen for Tjenestestyret. 

Livssyklusstyring er krevende

I Helse Nord IKTs portefølje er det flere produkter som nærmer seg sin "end-of-life"dato. Det er den datoen hvor produsenten slutter med sikkerhetsoppdatering, patching, osv.

- Vi kommer dessverre for ofte opp i diskusjoner med leverandører, som ikke nødvendigvis har samme syn som oss på livssyklus av en programvare, mener Vegard Jørgensen. 

Det innebærer at vi må ha kvitte oss med alle installasjoner av det aktuelle produktet, innen "end-of-life", forklarer han. Livssyklusstyring er svært viktig og samtidig krevende. Noe som fordrer et kontinuerlig fokus på dette, av de tjenesteansvarlige i organisasjonen.

Helse Nord IKT jobber også med å forbedre overlevering fra prosjektene til drift.

- Her vil vi i Tjenestestyret, sammen med de ITIL-baserte prosesseierne og drift i Helse Nord IKT, bidra til enda bedre kvalitetssikring. Det gjelder uansett om det er store regionale prosjekter eller enkeltforespørsler fra sykehusene på nye tjenester, avslutter lederen for Tjenestestyret.