Tar lærlingene på alvor

Denne uken samlet vi nesten alle lærlingene i Tromsø. Det er masse ny og ung kompetanse, som vi vil dra nytte av i mange år fremover, forteller Tormod A. Bruvoll, faglig leder for lærlingene i Helse Nord IKT.

Fra venstre, lærlingene Mathias Sigmund Johnsen, Jørgen Alexander Laugsand, Aleksander Joon Meløysund, Joakim Witchaya Holmgren og Trygve Nystuen Fjellheim. Bakerst, faglig leder Tormod Bruvoll.

- Når vi tar inn lærlinger, så gjør vi dette med noen viktige kriterier i bunn; Allsidig opplæring, kompetanseheving og rekruttering, sier Tormod Bruvoll.

Helse Nord IKT tar lærlingeopplæringen på alvor, og har satt opp flere ressurser med forskjellig ansvar. 

- Det betyr mye for oss at lærlingene får tid til å gå gjennom sin opplæring i faget. Vi har lærlinger både innen dataelektronikk og IKT-Servicefag, forteller han. 

Lærlingene får blant annet én hel dag i uken, hvor de får jobbe med kompetanseboken sin og egen kompetanseutvikling. I tillegg gis de mulighet til å sertifisere seg i et fagfelt de har interesse for.

Deltar i prosjekter og drift

- Vi har lærlinger på flere arbeidssteder i Helse Nord IKT, og jobber med å få lærlinger enda flere plasser. Som Nord-Norges største IT-bedrift, ser vi det som en plikt og et ønske å holde en tråd i lærlingopplæringen innen IKT, poengterer Tormod Bruvoll. 

Lærlingene jobber sammen om oppgaver og deloppgaver de får tildelt. De deltar også i prosjekter og andre driftsoppgaver, som er godt bemannet med fagarbeidere, avslutter han.