Var med fra oppstarten av Helse Nord IKT

Takk for innsatsen!

Rett før jul markerte Helse Nord IKT ikke mindre enn fem 25-års jubilanter.

25-års jubilantene, f.v. Lars-Erik Sletta, Britt Simonsen, Arild Olsen Berglund og Per Christian Lindberg. Wenche Naimak var ikke tilstede under markeringen. Foto Kari H. Slaattelid.

Britt Simonsen, Lars-Erik Sletta, Arild Olsen Berglund, Per Christian Lindberg og Wenche Naimak, har alle godskrevet 25 år innenfor helsesektoren. Og de var med fra oppstarten av Helse Nord IKT i 2006. 

På markeringen fikk de påskjønnelse og gode ord, av avdelingsleder Morten Isaksen.

- Vi er klar over at det finnes flere i Helse Nord IKT i andre avdelinger, som fortjener oppmerksomhet i anledning sine 25 år. Disse vil bli behørig markert, sier Isaksen.

Vi takker for den jobben dere har gjort og gjør i Helse Nord IKT!