På markeringen fikk de påskjønnelse og gode ord, av avdelingsleder Morten Isaksen.

- Vi er klar over at det finnes flere i Helse Nord IKT i andre avdelinger, som fortjener oppmerksomhet i anledning sine 25 år. Disse vil bli behørig markert, sier Isaksen.

Vi takker for den jobben dere har gjort og gjør i Helse Nord IKT!