Suksess med ny Oracle-plattform i Helse Nord

En vellykket flytting av DIPS til ny Oracle-plattform, Oracle Exadata Cloud, har ført til at arbeidet i DIPS går raskere og at dataene er sikrere.

Bilde av Tone Andreassen Olsen, endringsleder, Sigurd From, prosjekteier og Odd-Halvard Bjørnstad, prosjektleder
Noen av deltagerne i prosjektet Ny infrastruktur for Oracle: Tone Andreassen Olsen, endringsleder, Sigurd From, prosjekteier og Odd-Halvard Bjørnstad, prosjektleder.

​28.april 2021 ble DIPS flyttet til ny Oracle-plattform i Helse Nord, og den positive effekten kunne merkes umiddelbart. – Klinikere opplever at det går raskere å arbeide i DIPS, og dette skyldes at ytelsen er vesentlig bedre på den nye plattformen, forteller Sigurd From, avdelingsleder for Applikasjonstjenester i Helse Nord IKT. 

- En annen stor fordel er at den nye plattformen ivaretar moderne krav til informasjonssikkerhet, sier From. – En tredje fordel er at den nye løsningen er mer kostnadseffektiv enn hva forrige løsning var, slik at i dette tilfellet er flyttingen som et kinderegg for Helse Nord, smiler Sigurd From.

- Et sjeldent godt gjennomført prosjekt

Arbeidet med å flytte DIPS er den største flyttejobben i prosjektet Ny infrastruktur for Oracle. Databasen er flyttet til en skybasert løsning, som står i Helse Nords eget datasenter. Under selve flyttingen var over 30 medarbeidere fra Helse Nord IKT involvert. I tillegg kommer alle som har deltatt i tidligere faser av prosjektet, inkludert innleid spisskompetanse på Oracle Cloud fra Sysco.

Bilde av Odd-Halvard Bjørnstad og Oddne Rasmussen

Prosjektleder Odd-Halvard Bjørnstad og Oddne Rasmussen, konstituert seksjonsleder database, på datasenteret i Tromsø.

- Jeg er veldig kry over prosjektet som har sikret, migrert, testet og prodsatt den største databasen i Helse Nord på kun fire måneder, sier Sigurd From.

Forhandler av løsningen er Crayon, og løsningen leveres av Oracle. Audun Hoff, Cloud Architect i Oracle Norge skryter også av innsatsen til prosjektet. – Jeg tror ikke jeg har vært med på et prosjekt og en prodsetting hvor det til de grader har vært så god kontroll på alle faser av prosjektet, sier Hoff.

Han støttes av sin kollega i Oracle Norge, Sales Director Øyvind Dahl. – Det er nok mange i bransjen som kunne ønske de var like fremoverlent som Helse Nord IKT, og hadde tilgang til kompetansen og erfaringen de har i teamet.