Stor pågang av nye prosjekter

Helse Nord IKT leder og gjennomfører mange ulike prosjekter i løpet av et år, og de ledes av Porteføljekontoret. I tillegg er vi bidragsyter på mange ulike områder i øvrige program og prosjekter i Helse Nord.
- Store og komplekse utviklingsløp, krever tett og god samhandling mellom klinikerne på sykehusene og våre folk, sier Steinar Nyhus. Foto Kari H. Slaattelid

- Prosjektene har ulike krav til kompetanse og kan omfatte både tekniske løsninger og organisasjonsutvikling, forteller Steinar Nyhus, seksjonsleder for Porteføljekontoret.

​I tillegg inngår ofte også anbudsprosesser og anskaffelser av nye IKT-løsninger på vegne av helseforetakene.

- Noen av prosjektene vi har vært med på å realisere, har vært store løft som har krevd stor kapasitet og høy IKT-kompetanse, sier Nyhus. Store og komplekse utviklingsløp, krever tett og god samhandling mellom klinikerne på sykehusene og våre folk.  ​