Signerte kontrakt for sentralt kjøremiljø

Etter en anbudsrunde hos Helse Nord var det Core Services som vant konkurransen om å levere sentralt kjøremiljø.

Fra venstre: Sjur Holm Hartvedt, kundeansvarlig i Core Services, adm. dir. Oddbjørn Schei i Helse Nord IKT og Britt Aas Fidjestøl, adm. dir. i Core Services

– Gjennom anbudsprosessen opplevde vi at Core Services godt forsto våre behov og krav. Det programvaredefinerte datasenteret (SDDC) som er tilbudt vil bidra til standardisering, harmonisering og konsolidering av IT-tjenestene i Helse Nord.

Det sier prosjektleder Bjørn-Tore Nikolaisen i Helse Nord IKT.

Sentralt kjøremiljø er IKT-infrastrukturen til datasentrene i Helse Nord. Infrastrukturen skal moderniseres, for å gi grunnlag for nye regionale tjenester og fremtidig utvikling innen IT.

– Den solide kompetansen og erfaringen Core Services besitter på disse løsningene skilte dem fra de andre aktørene. Dette er viktig for oss, da sentralt kjøremiljø-prosjektet skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene og sikre at infrastrukturen blir finansielt bærekraftig over tid, sier Nikolaisen.

Avtalen ble signert 12. desember og varer i tre år, med automatisk årlig fornyelse etter denne perioden.

Prosjektet starter opp spesifiseringsfasen sammen med ny leverandør i januar 2017. Sentralt i arbeidet står utarbeidelse av overordnet og detaljert design, integrasjoner, prosesser, testing og opplæring.

Målet er å ha sentralt kjøremiljø i drift fra august 2017.

Om Core Services

Core Services AS er en av Norges ledende leverandører av IT-infrastrukturløsninger og løsninger for programvaredefinerte datasentre (SDDC). Selskapet har fokus på organisasjoners sentrale IT-virksomhet, og hvordan IT kan understøtte en effektiv og verdiskapende forretningsdrift.
 
Core Services har lang erfaring i bransjen, og er anerkjent som et kompetansemiljø innen løsninger for datasenterinfrastruktur og SDDC. Selskapet leverer produkter, tjenester og forretningskritiske datasenterløsninger til noen av landets største virksomheter innenfor offentlig og privat sektor.

For mer informasjon, se www.coreservices.no.

Om sentralt kjøremiljø og FAKT

  • For å oppnå mål om standardisering og regionalisering i Helse Nord har Helse Nord IKT etablert FAKT-programmet. FAKT står for Felles Arkitektur, Konsolidering og Teknologi.
  • Programmets mål er å bidra til økt effektivitet, bedre kvalitet og samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, og forenkle etableringen av regionale fellesløsninger i Helse Nord.
  • Sentralt er anskaffelse og etablering av et sentralt kjøremiljø som støtter FAKT-programmet.
  • Det sentrale kjøremiljøet skal gi Helse Nord en modernisert infrastruktur som grunnlag for nye regionale tjenester og fremtidig utvikling.