Sentral og viktig stilling ledig

Ser du helheten?

Change Management er godt etablert som prosess i Helse Nord IKT. I en verden der digitaliseringsbølgen krever stadig hyppigere endringstakt, ønsker vi å ta prosessarbeidet videre.
- Vår Change Manager må ha evnen til å se helheten og kunne bidra til å standardisere, i en organisasjon i kontinuerlig utvikling, sier Inge Lykseth.

- Vi står overfor mange spennende og meningsfulle oppgaver. For å sikre kvaliteten på kritiske IT-systemer som brukes i pasientbehandling, trenger vi flere dyktige medarbeidere, forteller Inge Lykseth, HR-rådgiver i Helse Nord IKT.

Har du stå-på-vilje, ønsker å være en del av et sterkt IT-faglig miljø og kan arbeide selvstendig og strukturert, er du kanskje vår nye medarbeider, smiler han.

Kontinuerlig forbedring

- Change Manager har vært en fulltids rolle i Helse Nord IKT siden 2012, og er en sentral og viktig ressurs i videreutviklingen av prosessene våre. Stillingen inngår i et team av prosessrådgivere, som jobber kontinuerlig med å forbedre alle arbeidsprosessene. Og de jobber tett med organisasjonen rundt rådgivning og opplæring, forteller Inge Lykseth.

Helse Nord IKT har som mål å tilnærme seg kontinuerlige leveranser etter DevOps-prinsipper. Dette er en hverdag som Change Manager må forholde seg til.

- For at endringer skal kunne utføres trygt og effektivt, har Change Manager ansvar for at det finnes gode rutiner og kultur, slik at beslutninger kan tas på et så lavt nivå som mulig, sier han.

Samarbeider på tvers

Det gjennomføres om lag 20 normalendringer hver måned, som ledes av endringskoordinatorer. Helse Nord IKT gjør i tillegg noen hundre standardendringer og driftsoppgaver, som er forhåndsgodkjent.

- Vi har i dag en tjenestekatalog med om lag 1300 applikasjoner som benyttes av helseforetakene i Helse Nord. Change Manager bidrar til at alle disse applikasjonene og all infrastruktur, endres og vedlikeholdes på en trygg og god måte, poengterer Inge Lykseth.

Da må du forstå hvordan tjenesteleveransene påvirker virksomheten, og kunne samarbeide godt med både tekniske ressurser og beslutningstakere, avslutter han.

Søker du etter nye utfordringer og vil gjøre noe meningsfylt? Søknadsfrist 7. oktober 2018.

Se stillingsutlysningen