Samarbeid på tvers

Medarbeidere fra Kundeservice i Sykehuspartner, er i dag på besøk hos Helse Nord IKT. Målet er gjensidig læring og utvikling.

Sykehuspartner og HN IKT
Deltakerne er fv. og bakover, Tina Axelsson, Arild O. Berglund, Kim Solberg og Thomas Brodtkorb. Fh. og bakover, Kate Isaksen, Tormod Bruvoll og Raymond Kofoed. Foto Kari H. Slaattelid

Vår søsterorganisasjon Sykehuspartner, har tatt initiativ til besøket. Det setter medarbeiderne i Brukerstøtte i Helse Nord IKT pris på. 

- Denne typen samarbeid på tvers i helseregionene, er viktig og nyttig, mener Arild O. Berglund, seksjonsleder i Helse Nord IKT.

Og målet for begge organisasjonene er erfaringsutveksling, med spesielt fokus på sakssystem, kundeportal og Knowledge Management.

- Samtidig blir vi bedre kjent og kan utvikle samarbeidet videre på flere områder innen kunde og service, smiler Tormod Bruvoll. 

Han jobber til daglig med brukerstøtte i Helse Nord IKT, og skal fortelle om en ny og interaktiv kundeportal som lanseres 8. april for alle IKT-brukerne i Helse Nord.