Rekrutterer for taktskifte

I avdeling for tjenesteutvikling i Helse Nord IKT, er oppdraget å løse regionale og nasjonale IKT-behov for felles digitale helseløsninger. Avdelingen avslutter året med å lyse ut en rekke stillinger.

Anders Høydalsvik er leder for Tjenesteutvikling i Helse Nord IKT

​- Ja, vi ruster oss for både dreining og nye oppgaver framover, sier avdelingsleder Anders Høydalsvik.

Helse Nord IKTs målbilde for 2023 og endringer i behovene på sykehusene, gir mange spennende muligheter nå. Å gi gode og effektive helsetjenester stiller nye krav til IKT i årene framover.

Sammen med våre kolleger på sykehusene, trenger vi å gjøre et taktskifte innen innovasjon for å tilby helt nye IKT-tjenester, forteller han. Vi gleder oss veldig til å ta fatt på disse utfordringene sammen med ferske bekjentskaper på nyåret.

Høy aktivitet i 2019

Helse Nord IKT har etablert et solid teknisk fundament de seneste årene, med en regional IKT-infrastruktur. Helse Nords programmer for innføring av nye, kliniske systemer i klinikkene og digitale pasienttjenester, har forutsatt denne moderniseringen.

Nå forbereder Helse Nord IKT nye prosjekter og tiltak for å nyttiggjøre den moderne IKT-plattformen. 

- Automatisere både for administrative og kliniske funksjoner, mobile løsninger, apper, ny utviklingsplattform basert på mikrotjenester, samarbeid og rådgivning om innovasjon...Det er høy aktivitet inn i 2019 i teamene og prosjektene i Helse Nord IKT, smiler Høydalsvik.

Etterspurt arkitektteam

- Vi trenger prosjektkoordinatorer og utviklere med erfaring fra containerteknologi. Og ikke minst rekrutterer vi nå flere arkitekter, som kan hjelpe oss å se folk, arbeidsprosesser, organisasjon og teknologi i sammenheng, poengterer han.

Avdelingen rekrutterer også leder for portefølje- og arkitekturstyring.

Seksjonen er nylig opprettet for å kombinere langsiktig, strategisk IKT-arbeid med kvalitetssikring av prosjekter og IKT-tjenestene i Helse Nord IKT.

Gode løsninger for sykehusene

- Sammen med andre kolleger i avdelingen, er den nye seksjonen helt sentral i å sikre helhetlig styring av utviklingsarbeidet i Helse Nord IKT, presiserer Høydalsvik. Nå i høst har seksjonen etablert fast rådgivning til porteføljestyret i Helse Nord IKT.

Sammen med ny leder, ser avdelingen fram til å fortsette arbeidet med å etablere nye tjenester for rådgivning både i strategiske diskusjoner, i prosjektporteføljen og for IKT-tjenestene.

- Vi ser at når vi løfter arkitekturarbeidet til å muliggjøre diskusjoner og prioriteringer sammen med annen kompetanse, da lykkes vi enda bedre med å levere gode og effektive løsninger for sykehusene og pasientene, avslutter han.

Ledige stillinger i Tjenesteutvikling, med søknadsfrist 20.12.18