Regional IKT-øvelse

Helse Nord IKT var 26. mai med på en IKT-øvelse sammen med helseforetakene i Nordland, Troms og Finnmark.

Sikkerhetssjef Jan Harald Solberg i Helse Nord IKT

Øvelsen var en bordøvelse, som betyr at ingen tjenester ble berørt eller tatt ned.
Helse Nord RHF og regionalt beredskapsutvalg ledet øvelsen.

Hvorfor øve?

Det er mange gode grunner til å gjennomføre IKT-øvelser. Ved å trene får vi gjennomgått våre beredskapsplaner, og kan iverksette tiltak for å minske sårbarheten i helseforetakene ved brudd på strøm, IKT og telefoni. Det er mange som er gjensidig avhengig av at systemene fungerer, ikke minst helseforetakene/sykehusene, kommuner, apotek og innbyggerne.

IMG_4456.JPG 

Overordnede mål

  • Utvikle og forbedre evnene til kriseledelse på strategisk nivå
  • Teste og forbedre virksomhetens evne til å iverksette tiltak og løse problemer på operativt nivå
  • Teste og forbedre nødprosedyrer og endring av drift
  • Teste og iverksette tiltak for å opprettholde normal drift

Sikkerhetssjef Jan Harald Solberg i Helse Nord IKT er godt fornøyd med øvelsen.

– Vi fikk en god gjennomgang av varslingsprosedyrer, og hvor effektivt vi fikk etablert innsatsledelse og krisestab. Vi fikk også en pekepinn på hvordan vi samhandler med sykehusene ved en regional krise. 

Det ble også avdekket noen forbedringsområder.

– Det ble tydelig at vi og helseforetakene ser litt ulikt på ting, og at det er behov for å bedre kommunikasjonen. Vi skal gjøre flere grep for å sikre dette, sier Solberg.