Prosjektet ble avsluttet 1. desember, og endelig godkjenning skjer i styremøte i Helse Nord IKT i februar 2018.

- Den nye infrastrukturen i våre datasentre er kalt sentralt kjøremiljø (SKM), og består av et programvaredefinert datasenter (SDDC) fra VMware, basert på hyperkonvergert infrastruktur, forteller prosjektleder Bjørn-Tore Nikolaisen. 

Han gir all honnør til fagfolkene som har bidratt fra Helse Nord IKT, viktige eksterne bidragsytere og samarbeidspartnere.

Arbeidet med å etablere driftsrutiner og anbefale permanent organisering av drift for det sentrale kjøremiljøet, ivaretas av prosjektet SKM-mottak.

Sentrale egenskaper i løsningen

- Det er stor etterspørsel fra andre organisasjoner, blant andre de øvrige IKT-virksomhetene i helseregionene nasjonalt, som etterspør informasjon om erfaringene som er gjort i prosjektet, smiler Nikolaisen. Han deltar framover på ulike IT-konferanser, og synes det er viktig å dele kunnskap og erfaringer.

Noen av fordelene med Helse Nord IKT sitt programvaredefinerte datasenter er:

  • Helhetlig administrasjon og overvåkning av løsningen
  • Mulighet for høy grad av selvbetjening og automatisering av infrastrukturleveranser og prosesser
  • Enkel og hurtig skalering ved å tilføre nye standardkomponenter i løsningen
  • Mulighet for høyeste tilgjengelighet med failover mellom datasentre, hvis det støttes på applikasjonsnivå
  • Differensiering av tilgjengelighetsnivåer basert på avtalt SLA
  • Enhetlig backup og arkivløsning i tett integrasjon med løsningen

- Disse egenskapene er sentrale i forhold til å realisere vedtaket i prosjektet, om standardisering, regionalisering og konsolidering av IKT-tjenester i Helse Nord, avslutter han.

Mer om prosjektet