Felles arkitektur, konsolidering og teknologi

Plan og delprosjekter godkjent for FAKT-programmet

Styret i Helse Nord RHF godkjente 26. april FAKT-programmets plan og delprosjekter, for etablering av sentralt kjøremiljø, felles arkitektur, testregime og migreringspakke 1 for regionale datasenter i Helse Nord.

Programleder Eva K. Lyshoel og assisterende programleder Espen Holthe

​Dette er første fase for tilrettelegging og effektivisering av Helse Nord IKT, etablering av rammebetingelser for senere konsolidering av kliniske og administrative systemer, og gjennomføring av første pulje av migrering.


FAKT skal få på plass felles arkitektur, testregime og migreringspakke 1 for regionale datasenter i Helse Nord. Videre skal vi etablere et felles sentralt kjøremiljø for regionalisering og standardisering av tjenester. Et sentralt kjøremiljø betyr en ny fremtidsrettet, sikker og skalerbar IT-infrastruktur, med nye tjenester i det nye regionale datasenteret.

Dette er også et viktig steg for å lukke kjente svakheter rundt informasjonssikkerheten.

Gjennomføringen av programmet gir økte kostnader på kort sikt, men over tid vil FAKT være en lønnsom investering.

Godkjent gevinstrealiseringsplan

I styremøtet ble det lagt frem og godkjent gevinstrealiseringplan for programmet, som viser en oppsummering av kost/nytte for programmet - med og uten vekst i Helse Nord IKT. Planen ble også godkjent av FAKT programmets styringsgruppe den 30. mars.


Det er identifisert nytteeffekter, som er kategorisert i tre områder:

  1. Effektivisering av IKT

  2. Økt kvalitet på tjenesteleveransene

  3. Styrket informasjonssikkerhet og redusert operasjonell risiko

Video om FAKT-programmet

Arkitekturprosjektet

Sentralt kjøremiljø

Migreringsklargjøring

Kvalitetsprosjektet