Pasientdata bidrar til forskning

Helse Nord IKT henter ut data fra kliniske systemer, som gir forskere data med god kvalitet. - Det er kjekt å kunne bidra til studier hvor de forsker på viktig behandling og medisiner, sier Nils Hermann Wiggen i Helse Nord IKT.

Nils Hermann Wiggen

​Wiggen jobber til daglig som seniorkonsulent i Helse Nord IKTs datavarehustjeneste i seksjon for applikasjonsdrift. Sammen med kollegene har han ansvaret for å drifte og videreutvikle datavarehuset for helseforetakene i Nord-Norge.

– I datavarehuset har vi samlet data med historikk for mange områder. Vi tilrettelegger data for analyse og rapportering som de ansatte i Helse Nord kan bruke, alt fra å se på rapporter, bygge egne rapporter eller utføre mer kompliserte analyser i egne analyseverktøy. Typiske rapporteringsbehov er ventelister, fristbrudd, postopphold og belegg på sykehusene.

Det sier Nils Hermann Wiggen.

I datavarehuset henter de ut og systematiserer data fra andre datasystemer, hovedsakelig pasientjournalsystemet. I tillegg kommer andre kliniske dataløsninger som for eksempel bloddata, samt administrative som økonomi, regnskap og lønn.

Sensitiv personinformasjon blir ikke synlig i rapportene.

Data til kreftforskning

I forrige uke mottok Wiggen en blomst og takkekort fra en forskningsgruppe.

Nylig sendte han nemlig data til forskere ved Oslo universitetssykehus. Forskerne undersøker risikoen for kreft hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom.


Lise M. Helsingen. Foto: Sturlason foto

– Norge og Skandinavia er i en særstilling i verden fordi vi har tilgang til helsedata av god kvalitet for hele befolkningen. Vi kan derfor besvare viktige spørsmål ved å gjennomføre studier som ikke ville være mulig å gjøre i andre land.

Det sier doktorgradsstipendiat Lise M. Helsingen ved Oslo universitetssykehus.

Hun samler inn data fra alle helseregionene for å finne pålitelige estimater for kreftrisiko hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, og vurdere i hvilken grad jevnlige undersøkelser med tarmkikkert og ulike medisiner kan påvirke risikoen for kreft.

Resultatet av studien vil føre til bedre behandling og oppfølging av rundt 60 000 pasienter i Norge.

Les mer om forskningsgruppen ved Oslo universitetssykehus.

Les mer om studien.