Regionalt datasenter 1 i Helse Nord

Overtakelse fra Coromatic til Helse Nord

Etter en anbudsrunde hos Helse Nord våren 2015, var det Coromatic som gikk hjem med en totalentreprisekontrakt om utbygging av regionalt datasenter 1 i Helse Nord. Overtagelsesmøte ble gjennomført 15. mars 2016, og regionalt datasenter 1 er nå formelt overlevert Helse Nord.

Overtakelse fra Coromatic til Helse Nord ble markert 15. mars 2016

Coromatic er en stor aktør i markeder der IT-systemene er en naturlig del av kritisk infrastruktur. De stiller høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet, og ferdigstiller mer enn 75 datasentre i året.  Coromatic er markedsleder i Norden og har tjenester innen alle fagdisipliner knyttet til design, bygging og service av datasentre.

Skalerbar og effektiv løsning

- Vi er godt fornøyd med leveransen, sier prosjektleder Eva K. Lyshoel. Med denne leveransen ivaretas Helse Nords mål, om å kunne tilby en moderne, modulær, skalerbar, sikker og effektiv datasenterløsning til regionen for minimum de neste 15 årene.

De regionale datasentrene skal bidra til kostnadseffektiv drift og reduserte kostnader, igjennom å være prefererte lokasjoner for neste generasjons tjenester og konsoliderte løsninger.

Les mer om prosjektet Regionalt datasenter i Helse Nord