Nytt styre i Helse Nord IKT

I 2017 ble Helse Nord IKT et eget helseforetak. Og siden den tid har styret, i tillegg til representanter fra Helse Nord, bestått av eksterne styremedlemmer. I det nye styret er både styreleder og nestleder eksterne.

Kjersti Marie Lauritzen
Kjersti Marie Lauritzen er ny styreleder i Helse Nord IKT HF. Foto Kari H. Slaattelid

​- Det er nyttig å ha en slik bredde av kompetanse innen ledelse og teknologi, sier Oddbjørn Schei, administrerende direktør i Helse Nord IKT.  Han ønsker samtidig å takke styremedlemmene som går av, for godt samarbeid.  

- Jeg ser fram til vervet som styreleder, sier Kjersti Marie Lauritzen. Hun er opprinnelig Sandnessjøværing med trøndersleng i dialekten etter mange år i Trondheim, og har vært styremedlem i to år og nestleder i ett år i Helse Nord IKT.

Til daglig jobber hun med digitalisering av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, med fokus nye digitale tjenester til studentene i de tre byene.

Sikre gode helsetjenester

Kjersti Marie Lauritzen har bakgrunn fra lederroller i flere teknologibedrifter som Siemens, Matiq, Star Information System og Altinn. Hun har IT-teknologiutdanning fra Universitetet i Trondheim, i tillegg til en master fra BI i innovasjon, strategi og ledelse.
 
Hva blir det viktigste å prioritere framover?

- Helse Nord IKT har en svært viktig rolle med å sikre gode helsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Vi i styret og alle de ansatte, skal fortsette å levere gode tjenester og stabil og pålitelig drift. Samtidig forbereder og utvikler vi tjenester som kommer til å bli etterspurt av helseforetakene, sier styrelederen.  

Bruken av teknologi (IKT) har hatt en eksponentiell vekst innen ivaretaking av egen helse og i behandling av pasienter. Denne utviklingen vil bare fortsette, poengterer hun. Vi i Helse Nord IKT skal bidra til, at vår helseregion skal kunne dra nytte av denne utviklingen.

Kompetent styre

Helse Nord IKT er en av fire regionale IKT-virksomheter i helseregionene i Norge. Den nye nestelederen i styret er administrerende direktør i søsterorganisasjonen Helse Vest IKT, Erik M Hansen.

- Helse Vest IKT er i likhet med Helse Nord IKT, et resultat av helsereformen på 2000-tallet, med fusjon av IT-avdelingene på det enkelte sykehus i hver helseregion, forteller Oddbjørn Schei, og ser det som en ytterligere forsterking av styret. Av de fire IKT-regionene, er nok Helse Vest den mest sammenlignbare med Helse Nord i forhold til kompleksitet og utfordringer, sier han.

Det nye styret er:

  • Styreleder Kjersti Lauritzen, Trondheim

  • Nestleder Erik M. Hansen, Bergen

  • Styremedlem Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF

  • Styremedlem Trude Slettli, Tromsø

  • Styremedlem Hanne Frøyshov, UNN Harstad

  • Styremedlem Tone Lise Jacobsen, Helse Nord IKT

  • Styremedlem Jan Magnar Kirkerud, Helse Nord IKT

  • Styremedlem Oddne Rasmussen, Helse Nord IKT