Nytt regionalt forvaltningssenter for EPJ

Sykehusene i Helse Nord har fått én felles elektronisk pasientjournal (EPJ). Det betyr at 15000 journalbrukere nå bruker journalen på samme måte. Det nye regionale forvaltningssenteret for EPJ er under etablering.

Hanne-Therese Ridderseth
Hanne-Therese Ridderseth, leder for Regionalt forvaltningssenter EPJ

Helseforetakene i nord har fått felles pasientjournal. Dette fordrer felles forvaltning av journalsystemet DIPS. De første byggesteinene til et regionalt forvaltningssenter ble nylig lagt, da Hanne-Therese Ridderseth i juni ble leder av det nye senteret.

Hun har store forventninger:

– Forvaltningssenteret skal passe på at prosedyrene som er vedtatt innført i helseregionen virkelig tas i bruk av sykehuspersonell. Samtidig har vi ansvar for videre utvikling av journalsystemet, endringsønsker som måtte komme fra journalbrukerne og systemoppgraderinger i samarbeid med Helse Nord IKT.

I løpet av få år skal forvaltningssenteret bestå av inntil 32 medarbeidere.

Les om felles journal i Helse Nord

Les mer om regionalt EPJ-forvaltningssenter