Nytt IPS-verktøy gir mer tid til pasientrettet arbeid

Helse Nord IKT utvikler et nytt verktøy, som skal gi IPS-jobbspesialistene i Nord-Norge muligheten til å løsrive seg fra kontorpulten og møte pasientene der de er. 

Han Roger Moen er løsningsdesigner ved Helse Nord IKT. Han håper IPS-it kan rulles ut nasjonalt. Foto: Richard Butler.
Han Roger Moen er løsningsdesigner ved Helse Nord IKT. Han håper IPS-it kan rulles ut nasjonalt. Foto: Richard Butler.

Individuell jobbstøtte (IPS, Individual Placement & Support) er en tilnærming som skal få folk med psykiske helseutfordringer ut i jobb. Det er en del av behandlingen og samtidig et mål i seg selv: Å være sosial og aktiv i et arbeidsmiljø kan bidra til at pasientene blir bedre.

I dag har IPS-jobbspesialistene kun et regneark å bruke for kvalitetssikre arbeidet. Det betyr at de må holde seg på kontoret for å administrere jobbsøkerne. Regnearket er heller ikke egnet til samhandling.

Gir mer mobilitet

En ny web-basert applikasjon kalt IPS-it, skal endre dette. Verktøyet utvikles av Helse Nord IKT i samarbeid med Nordlandssykehuset. Applikasjonen gir store fordeler både for jobbspesialistene som skal bruke det, og jobbsøkerne de skal hjelpe.

- I dag brukes excel-arket når jobbspesialistene noterer fra besøk ute hos arbeidsgivere, når de har møtt jobbsøkere på en kafe eller i en park. Det er utrolig bra om de kan gjøre dette på et nettbrett eller på mobil i stedet, sier Mads Kristian Johansen, metodeveileder i IPS ved Nordlandssykehuset. 

Mads Kristian Johansen ved Nordlandssykehuset, ser fram til at IPS-jobbspesialistene kan ta i bruk mobilen eller nettbrettet.

Mads Kristian Johansen ved Nordlandssykehuset, ser fram til at IPS-jobbspesialistene kan ta i bruk mobilen eller nettbrettet i møte med jobbsøkerne.

Ved hjelp av applikasjonen som utvikles på Helse Nord IKT, kan de nå gjøre det direkte, der jobbsøkerne er. Det blir heller ikke behov for å skrive og sende rapporter til ledere eller kolleger.

- All informasjon gjøres tilgjengelig automatisk, sier løsningsdesigner Han Roger Moen, som er en av utviklerne bak IPS-it. 

Mer tid til pasientrettet arbeid

Det er ikke bare muligheten til å løsrive seg fra kontorpulten som er en stor gevinst. En annen viktig fordel er at IPS-it vil gi mer strukturerte data.

- Alle som jobber med IPS, må oppgi den samme informasjonen i henhold til de samme kravene. Dette gjør alt mer målbart og lettere å sortere, sier Han Roger Moen. 

Det blir også enklere å sammenligne og dele data på tvers av organisasjonene, både internt i Helse Nord og med NAV. Alle vil kunne finne informasjon raskt, og det blir heller ikke nødvendig å registrere arbeidsgiveren for hver gang, poengterer han.

- Jobbspesialistene skal bruke 60 prosent av tiden sin utenfor kontoret. Da sier det seg selv at det er lettere med en webbasert oversikt, sier Mads Kristian Johansen ved Nordlandssykehuset. 

Et prosjekt med nasjonale muligheter

Nordlandssykehuset har hatt mulighet til å teste ut løsningen i sin behandling av folk med psykiske helseutfordringer eller rusproblemer. De opplever allerede klare fordeler med verktøyet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset (veileder IPS i regionen), NAV og Helse Nord IKT. 


IPS-sepsialistene

IPS-spesialistene i Nord-Norge på samling i Bodø. De håper på en enklere hverdag med IPS-it.

– Kompetansetjenestens opprinnelige visjon var å få et verktøy som kan brukes nasjonalt og internasjonalt. Måten applikasjonen er bygget på, gjør en nasjonal utrulling til en mulighet, sier Moen.  

God respons så langt

Jobbspesialistene har gitt gode tilbakemeldinger så langt, selv om det er mange ting som gjenstår.

- Du må for eksempel ha en rolle i Helse Nord for å logge deg på, og vi har også folk i kommuner og på NAV som jobber med individuell jobbstøtte. Vi er spredt på ulike steder, så en utfordring er at alle bør få tilgang på systemet, påpeker Mads Kristian Johansen ved Nordlandssykehuset.

Han håper det kan bli aktuelt med en løsning der flere systemer kan prate med hverandre i framtiden.

- Men versjon 1 er allerede langt bedre enn det vi har holdt på med til nå. Vi bruker masse tid på vedlikehold, vi mister informasjon og reparerer excel-ark. Dette åpner virkelig nye muligheter, avslutter Johansen.