Nye kloke hoder

Hele 28 nytilsatte medarbeidere så langt i 2018, tilfører Helse Nord IKT viktig kompetanse. Og vi ønsker å sikre en helhetlig mottakelse av hver enkelt, gjennom et eget innføringsprogram.

En flott gjeng med nye kloke hoder, er samlet til nytilsattdagene i Helse Nord IKT. Jeg ønsker hver enkelt hjertelig velkommen, sier adm. direktør Oddbjørn Schei (bakerst, i midten).

- Hensikten er å gi de nytilsatte innsikt i det store bildet, hvordan alt henger sammen i organisasjonen og hvordan deres bidrag er med på å nå målene vi har satt oss, sier HR-rådgiver Inge Lykseth.

​Det er gjort mye forskning innen innføringsprogram for nytilsatte (onboarding), og hvordan slike programmer bør legges opp.

- Programmet skal gjøre overgangen for nytilsatte til oss så god som mulig, sier Lykseth. 

Hele prosessen - hvor nytilsattdagene er en viktig del - kan ofte ta opp mot ett år å komme gjennom. Desto mer strukturert og god den er, desto kjappere finner den nytilsatte sin plass, legger han til.

Får innsikt i det store bildet

På nytilsattdagene nylig fikk 20 nye kloke hoder innblikk i Helse Nord IKTs strategi, visjon og verdier og hva de fire avdelingene våre jobber med. Det ble også satt spesiell fokus på Drifts- og overvåkingssenteret, HR-arbeidet, informasjonssikkerhet, ITIL-prosessene og kommunikasjon.

Og fagforeningene og vernetjenesten, bedriftsidrettslag, bedriftshelsetjenesten og AMU (Arbeidsmiljøutvalget), fikk presentert seg.

- Innføringsprogrammet for nytilsatte er en viktig oppfølging av en profesjonell rekrutteringsprosess i Helse Nord IKT. Vi ønsker å ha ting på stell, poengterer HR-rådgiver Inge Lykseth.

Kompetanse for morgendagen

- I år er det så langt tilsatt 28 nye medarbeidere, inklusiv lærlinger, i Helse Nord IKT. Økt oppdragsmengde og 17 pågående og nye prosjekter vi har ansvar for, er årsaken, forteller Oddbjørn Schei, adm. direktør i Helse Nord IKT.

Vi har fått flere kloke hoder med på laget, for å være rustet til å møte nåværende og framtidige IKT-utfordringer og muligheter på best mulig måte, sier han smilende; Jeg ønsker hver enkelt hjertelig velkommen!

Stor pågang av nye prosjekter

Det er spennende å jobbe her

Ny leder for skytjenester