Nye IKT-fagsystemer for sykehusapotekene

Bransjeløsningen FarmaPro skal byttes ut i sykehusapotekene i Nord-Norge. Brukerne får en ny arbeidshverdag, og i utsalgsapotekene blir det lettere å holde oversikt. 

Prosjektleder Arne Magnus Sandvik leder jobben med å innføre nye IKT-fagsystemer på Sykehusapotek Nord HF (SANO). Alle foto: Ric
Prosjektleder i Helse Nord IKT, Arne Magnus Sandvik, leder jobben med å innføre nye IKT-fagsystemer i sykehusapotekene i Nord-Norge. Alle foto: Richard Butler

I dag leverer FarmoPro systemstøtte for lagerstyring, distribusjon, utlevering og salg av legemidler og apotekvarer i Sykehusapotek Nord HF. FarmoPro erstattes ikke av én ny løsning, men derimot av flere mindre integrerte løsninger.

- Det blir blant annet et nytt system for innkjøp, logistikk og økonomi på den ene siden, og butikk og utsalg på den andre siden, forteller prosjektleder i Helse Nord IKT, Arne Magnus Sandvik. I tillegg vil eksterne systemer ta seg av de andre oppgavene, 

Ny arbeidshverdag

Det nye systemet har mye av den samme funksjonaliteten som FarmaPro. Likevel får brukerne på sykehusapotekene en ny arbeidshverdag.

- Funksjonaliteten er lik, men utseendet og måten å gjennomføre ting på er ikke det.  Du kan få gjort de samme tingene som før, men på en annen måte. Derfor vil alle få opplæring og oppfølging, understreker Sandvik.

Opplæringen vil foregå på de ulike sykehusapotekene de første seks månedene neste år, før systemet rulles ut. 

Landsomfattende omlegging

Det er ikke bare i nord at sykehusapotekene får nye fagsystemer. Det skal rulles ut i hele landet, som en del av det nasjonale prosjektet Digital Fornying i Apotekbransjen (DIFA).

- Alle norske apotek må bytte ut sine løsninger, også kommersielle aktører, opplyser Arne Magnus Sandvik.

Prosjektet vil kreve samarbeid og samhandling mellom alle sykehusapotekene, en prosess som allerede er i full gang.

Godt samarbeid 

- Det er satt sammen en arbeidsgruppe med involverte fra de fleste stedene der sykehusapotekene holder til. De jobber med oppgaver knyttet til mottak av de nye systemene, sier Sandvik.

Han lover at det legges opp til minst mulig nedetid, som følge av overgangen til nye systemer.

- Vi kommer til å ha drift hele veien, så i en overgangsfase er det mulig at begge systemene blir tilgjengelige. Nøyaktig hvordan utrullingen blir er ikke helt bestemt, men vi skal forsikre oss mot nedetid, sier prosjektlederen.

SANO har lagerroboter som det nye lagersystemet skal integreres mot.

Sykehusapotek Nord har lagerroboter som det nye lagersystemet skal integreres mot.

- Dette er et utrolig spennende prosjekt å jobbe med, der de fleste av deltakerne jobber ved sykehusapotekene. Det er interessant og vi får mange nye erfaringer. Vi har et godt samarbeid med Sykehusapotek Nord, det er rett og slett en trivelig gjeng å jobbe med, smiler prosjektlederen.

Bedre butikksystem

Så hva kan de ansatte i sykehusapotekene forvente av endringer? 

Ansatte i Bodø, Tromsø og Harstad, de tre stedene i Helse Nord som i dag har publikumsutsalg, får blant annet et nytt og bedre kassasystem.

- Det blir også mulig å sette opp informasjonsskjermer med både tekst og video. Et moderne grensesnitt vil by på mange nye muligheter for de ansatte i apotekene med utsalg. Det betyr at det blir enklere for dem som jobber i kassen å holde oversikt, poengterer Arne Magnus Sandvik.

Han ser lyst på prosjektet, som vil legge beslag på mye av arbeidstiden hans i tiden fremover.