Ny seksjonsleder på plass

- Jeg er glad i å jobbe med folk, og team og prestasjonsgrupper er noe jeg trives med, sier Sture Nyhagen, når vi spør hvorfor han vil jobbe i Helse Nord IKT.

- Det er motiverende å få være i en større organisasjon og samtidig være med på å utvikle den, sier Sture Nyhagen.

​Sture Nyhagen (57) har nylig startet opp som leder for seksjon for kundeoppfølging, i avdeling for Kunde og service i Helse Nord IKT.

Han bor i Bodø, har to barn og tre barnebarn og trives godt på et småbruk i Saltstraumen. Der holder han til på fritiden, med båt og traktor, vedsaging og restaurering av bruket.

Trives med team

Sture Nyhagen startet sin utdannelse og praksis i forsvaret.

- Og så «traff» jeg på en pc i 1983, og begynte å pjuske med IT, smiler han. Jeg gikk inn i Televerket (senere TBK) med datakommunikasjon og telefoni, og ble senere salgssjef der, forteller Nyhagen.

I 1997 etablerte han og partnere et IT-selskap i Bodø.  Etter en tid overtok selskapet en del avtaler fra ITWORKS, noe som la grunnlaget for virksomhet i Harstad, Helgeland, Troms og Molde.

- I 2008 restrukturerte vi og solgte det i 2012 til Funn AS, fortsetter han. Og der har han jobbet med salgsledelse og eget salgsteam, fram til han begynte i Helse Nord IKT i oktober i år.

Hvorfor Helse Nord IKT

- Jeg er glad i å jobbe med folk, og team og prestasjonsgrupper er noe jeg trives med, sier Sture Nyhagen, når vi spør hvorfor han vil jobbe i vår organisasjon.

Kundeoppfølgerne 2018

Kundeoppfølgerne i Helse Nord IKT ønsker sin nye leder velkommen. Fremst f.v., Susanne Sundby Simonsen og Jonny Jakobsen. Bakerst f.v., Rune Andre Jensen, Vidar Bjerke og Gaute Marvik.

- Helse Nord IKT er en stor organisasjon med et godt system og folk i team. Kundearbeidet er kjempeviktig. Og jeg tenker at det ligger mange utfordringer her, svarer han videre. Det er motiverende å få være i en større organisasjon og samtidig være med på å utvikle den.

Har du noen mål for seksjonen?

- Det er nok noe tidlig å komme med det nå. Men tror vi er i et veiskille hvor vi kanskje må løfte blikket mer, bli mer forutsigbar overfor de vi er til for. Vi må kanskje stille nye krav både til oss selv og kundene, reflekterer den nye seksjonslederen. Livet har lært meg, at det er utrolig få som ikke har lyst til å gjøre en god jobb!

Strategi fram mot 2023

- Og jeg liker den klarheten det er i Helse Nord IKT i forhold til visjon og verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Det sier veldig mye, fortsetter han.

Sture Nyhagen har fått tid til å lese seg opp på noe av det som skjer i organisasjonen.

Sture Nyhagen

- Det er motiverende at det er en strategiplan fram mot 2023, at programmet MODI (mobil digital klinisk arbeidsflyt) er etablert og det jobbes gjennomført med helhetlig informasjonssikkerhet blant annet, oppsummerer han.

Mange skjær i sjøen vil det nok bli, konstaterer Nyhagen. Men det er en retning som er satt, og den understøttes også blant annet av ressurser for å nå målene. Det er gjennomtenkt, det er positivt.