Godt nasjonalt samarbeid

Ny prosjektleder for integrasjon

Integrasjonsprosjektet har nylig avsluttet gjennomføringsfase 2. Pågående og planlagte prosjekter i Helse Nord, varsler betydelige integrasjonsbehov fremover. For å imøtekomme behovene, videreføres prosjektet. Ny prosjektleder er Arne Magnus Sandvik fra Helse Nord IKT. 

Arne Magnus Sandvik overtar stafettpinnen som prosjektleder, fra Kolbjørn Engeseth (til venstre).

​Integrasjonsprosjektet har etablert samarbeid på integrasjonsområdet med Sykehuspartner i Helse Sør-Øst, Hemit og Helse Vest IKT. 

- Vi har god erfaring med samarbeidet, og kan vise til positive effekter, forteller Kolbjørn Engeseth, avtroppende prosjektleder for fase 1 og 2. Ved etablering av integrasjoner for den regionale radiologiløsningen, drar Helse Nord blant annet god nytte av Sykehuspartners arbeid med radiologi.

Utvikler og gir råd

- Integrasjonskapabilitet gjør oss i stand til å håndtere det økte integrasjonsbehovet på en effektiv måte, slik en av målsettingene med prosjektet er, sier påtroppende prosjektleder, Arne Magnus Sandvik. Han kommer fra avdeling for tjenesteutvikling i Helse Nord IKT.

Sandvik påpeker at det kommer endrede tekniske krav, til samhandling og kommunikasjon med nasjonale tjenester og registre. Og nye nasjonale krav som er under innføring, vil ikke kunne løses med dagens integrasjonskomponenter.

- I Helse Nord er det flere større prosjekter som framover har behov for integrasjonstjenester. Og vi har behov for å utvikle en rekke regionale fellestjenester. Tar flere i regionen disse tjenestene i bruk, erfarer vi at det kommer utvidede behov og at tjenestene må videreutvikles, fortsetter Sandvik.

Ny prosjektfase gjennomføres

Bruk av fellestjenester er foreløpig umodent, så det må gjøres en ekstra innsats for utbredelse av tjenestene og foredle disse.  Prosjektet har etablert en fungerende organisasjon for rådgivning og utvikling. Drift håndteres i dag av driftslinjen i Helse Nord IKT.

- Samarbeidet med andre regioner er nyttig, og det krever ressurser å etablere og holde i live. Målet er å jobbe interregionalt, for å gjenbruke kompetanse og løsninger. Og dette ønsker vi å videreføre i fase 3, sier Arne Magnus Sandvik.

Prosjektorganisasjonen etableres som en tjeneste for utvikling, drift og forvaltning av integrasjoner i linjeorganisasjonen.

- Pågående prosess med å beslutte roller og organisering av integrasjonstjenesten i linjen må videreføres, presiserer han. For å imøtekomme behovene og minimere risiko i andre prosjekter, opprettholder vi ledelsesstrukturen i Integrasjonsprosjektet ved å videreføre prosjektorganisasjonen til en fase 3, avslutter Sandvik.

Ny fase ble besluttet i styremøte for Helse Nord IKT HF 20. april 2017.

Mer om prosjektet