Ny produkteier på plass

Stephan Kristiansen (34) er ansatt som produkteier i integrasjonsteamet, i seksjon for systemutvikling i Helse Nord IKT.

Stephan Kristiansen er ny seniorkonsulent i seksjon for systemutvikling

Stephan Kristiansen jobbet tidligere med systemutvikling og produkteierskap i Facilit i Tromsø. Som produkteier i systemutvikling blir han et bindeledd mellom utviklingsteamet og kunden. Han vil også bidra i integrasjonsteamet.

– Jeg synes det er spennende å komme inn i helseverdenen, og ikke minst å bli del av et større miljø, sier Kristiansen.

Seksjonsleder Roger Nymo er fornøyd med nyansettelsen. De har nå fått en permanent ansatt, hvor de tidligere leide inn en ekstern konsulent.

– Vi er glade for å få han med på laget. Oppgavene og utfordringene står i kø når det gjelder digitaliseringen i helsesektoren, så her skal vi få det både gøy og travelt!