Ny milepæl for én felles journal

Ny hverdag for Finnmarkssykehuset

6. juni fikk Finnmarkssykehuset felles pasientjournal. Det innebar en intens jobbehelg for rundt 50 personer, med konvertering, testing og møtevirksomhet.

Hanne-Therese Ridderseth sammen med en fornøyd direktør i Helse Nord IKT, Oddbjørn Schei

Mange mennesker har vært i sving over en lang periode, for å få innført én felles journal i systemet DIPS ved Finnmarkssykehuset. I helga la rundt 50 personer ned mange arbeidstimer.

– Det er bestandig en viss puls før en så stor teknisk operasjon skal gjennomføres. Uforutsette ting kan skje, så vi må følge med på mange ting på en gang. Men det ble en suksess.

Det sier Hanne-Therese Ridderseth, som er teknisk prosjektleder for HOS-prosjektet (Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing) i Helse Nord IKT.

Nordlandssykehuset var først ute med felles journal i fjor høst, deretter fulgte Helgelandssykehuset i februar i år. Nå har også Finnmarkssykehuset fått en ny hverdag med bedre informasjonsflyt og økt trygghet i pasientbehandlingen. I høst er det UNN som skal gjennomføre sitt løp.

– Det var greit å ha med seg erfaringene fra innføringene ved de andre sykehusene i Helse Nord, fastslår Ridderseth.

Flere på brukerstøtte

Helsepersonell i Finnmarkssykehuset har egne superbrukere, som hjelper kolleger som støter på utfordringer med det nye systemet. I tillegg er det satt inn flere ressurser hos brukerstøtten hos Helse Nord IKT i tiden etter omleggingen.

Direktør Oddbjørn Schei i Helse Nord IKT er fornøyd med at omleggingen så langt har gått knirkefritt.

– Vi er heldige som har så mange dyktige, dedikerte og løsningsorienterte folk som jobber med dette! For helsearbeiderne betyr dette at de kan skaffe seg viktig pasientinfo raskere, og at de i økende grad jobber på samme måte og etter samme standarder, uavhengig av geografi.