Har 30 års erfaring med e-helse

Ny avdelingsleder ansatt

Sigurd From blir ny avdelingsleder i avdeling for tjenesteproduksjon i Helse Nord IKT, og begynner senest april 2018. Han er i dag senior systemarkitekt i DIPS AS.

- Jeg har stor interesse for teknologi både i jobb og som hobby. Og er veldig opptatt av nytteverdien av teknologien for brukerne i helsevesenet, sier Sigurd From, ny avdelingsleder i Helse Nord IKT.

Sigurd, From er 54 år, og har 30 års erfaring med e-helse. Han har lang erfaring med å kombinere funksjonalitet og teknologi.

Sentral rolle i DIPS

I 2008 ble Sigurd utviklingsdirektør i DIPS ASA. Han innførte smidig utvikling (Scrum) i DIPS, var med å ta frem løsning for innsyn i egen journal i regi av TTL og satt i styret i FIKS ERL.

- Siden november 2014 har jeg som senior systemarkitekt arbeidet med arkitektur og teknologi i DIPS AS, og har vært med å bygge den nye modulære arkitekturen i DIPS Arena - neste generasjon journalsystem fra DIPS, forteller Sigurd From.      

Bakgrunn i TietoEnator

Vår nye avdelingsleder er utdannet ved NTNU i Trondheim (telematikk). Etter studiet flyttet han til Tromsø, og var med å starte opp og lage telemedisinløsninger ved Televerkets forskningsinstitutt. Derfra gikk han til Telenors datterselskapet EDB InfoMedica, der han ledet arbeidet med å utvikle en løsning for rekvisisjon og svar. Denne er fremdeles i bruk i Helse Midt-Norge.

- Da EDB InfoMedica ble kjøpt av TietoEnator, fikk jeg i oppgave å styre arkitektur og teknologi i den internasjonale produktutviklingsenheten for helse i TietoEnator, sier han.

Opptatt av nytteverdien

Sigurd forteller at han har samboer og fire barn. Og har stor interesse for teknologi både i jobb og som hobby.

- Men jeg er også veldig opptatt av nytteverdien av teknologien for brukerne i helsevesenet. Gleder meg til ny jobb i Helse Nord IKT, og å treffe mange kompetente medarbeidere og kolleger, avslutter han.