Oppstart i Tromsø til høsten

Norges første helseteknologistudium

Håpet er å tilfredsstille to behov på én gang: mer fremtidsrettede helsefolk og flere kvinnelige teknologer.

Vi som jobber med ikt innen helse, må framover i større grad ha kunnskap om fysiologi og anatomi, røntgensystemer og pasientforløp.

Etablering av studium i helseteknologi i Tromsø, er viktig for Norge, Nord-Norge og Helse Nord IKT. Viseadministrerende direktør i Helse Nord IKT Tom Robert Elvebu, ser det økte behovet for helseteknologer i sammenheng med de store trendene i samfunnet.

- Vi blir eldre, mange kommer til å bli boende hjemme lenger og flere syke kan behandles. Dersom vi skulle fortsette å ansette folk som kun gjør jobbene manuelt, vil det i fremtiden ikke være nok hender, sier han.

Les mer om hvorfor studiet ved Universitetet i Tromsø etableres.